Marek Nienałtowski
Dlaczego zainteresowałem się herbem Międzyborza. Może czas na jego zmianę?
25.07.2023 r.

Wstęp

Pisząc książkę o Podiebradach ziębicko-oleśnickich - poświęciłem nadaniom praw miejskich i herbom niewielki rozdział. Chciałem, aby dotarła do Komisji Heraldycznej MSWiA informacja, że Podiebradowie nadawali herby swoim miastom - Złotemu Stokowi w 1491 r., Srebrnej Górze - w 1540 r. i Międzyborzu - w 1639 r. Niestety, Komisja Heraldyczna nie przyjęła tego do wiadomości i dalej uważa, że Podiebradowie nie mieli takiego prawa. Dalej uważają, że pełny herb Oleśnicy (z klejnotami, hełmem i labrami) nie mógł nadać miastu książę Karol II (nie zachował się akt nadania dla Oleśnicy, ale istnieje dla Złotego Stoku). Ponad 400 lat jego używania na murach miasta, w pieczęciach i księgach się nie liczy. Dlatego pełny herb Oleśnicy mamy nazywać znakiem i wykreślić go z historii. W książce zamieściłem herby Złotego Stoku, Srebrnej Góry oraz Międzyborza. Obecnie trwają prace nad drugim wydaniem książki i dlatego dokonuję uzupełnień oraz poprawek. Poprawek nie wymagają dwa pierwsze herby - natomiast herb Międzyborza wymaga całkowitej zmiany, także w opisie.

Herb Międzyborza został opisany przez dwóch autorów - Otto Huppa w 1889 r. i Hugo Saurmę w 1870 r. Tak jak inni, przyjąłem w swojej książce [2] zapis O. Huppa sądząc, że jest nowszy i dlatego pozbawiony błędów. Okazało się to pomyłką.

Analiza rysunków obu herbów

W Wikipedii napisano "Herb Międzyborza - jeden z symboli miasta Międzybórz i gminy Międzybórz w postaci herbu, określony w uchwale w sprawie statutu miasta z 30 sierpnia 2001 roku. Herb taki pojawił się na pieczęciach miejskich w XVII w."

Niżej pokazany jest herb Międzyborza chyba w postaci młodej zielonej jodły jakby odrysowanej realnie - chyba widać poszczególne liście. W heraldyce stosuje się symboliczne zamienniki. Można sprawdzić jak te symbole wyglądają w Niemczech, wpisując do przeglądarki Tanne (lub Fichte) in Wappen, czyli Jodła (lub Świerk) w Herbie.

Herb Międzyborza według Wikipedii. Przyjęty do stosowania 30.08. 2001 r.
Inny podobny rysunek

Wyżej widać młode drzewko z liśćmi. Na jego pień nałożone są dwie (popękane?) deski w skos. Mają symbolizować krzyż, na którym rozciągnięto św. Andrzeja. Sam krzyż nawiązuje do dawnego patrona kościoła w Międzyborzu. Natomiast na ilustracjach męki św. Andrzeja widać ten krzyż obrócony o 90 stopni.

Opis (blazonowanie) herbu.

Opis herbu powinien być krótki, zwięzły w słowach, w precyzyjnym języku heraldycznym. Taki opis herbu jest nazywany blazonowaniem. Zasady blazonowania przedstawił A. Znamierowski [4] s.104. W Wikipedii podano blazowanie herbu MIędzyborza "Herb stanowi jodła barwy zielonej w srebrnym polu przekreślona czerwonym krzyżem świętego Andrzeja". Uważam, że jest to definicja błędna.

 
Herb Międzyborza na rysunku autorstwa
Otto Huppa 1898 [1]
 
Ten sam herb. Przyjąłem anlogiczny rysunek krzyża. Drzewo (Jodła lub świerk) pokazałem symbolicznie (wykorzystałem klipart). Ten herb Międzyborza umieściłem w książce

Od czasu wydania książki (2013 r.) znalazłem ilustracje podważające rysunek wyżej pokazanego krzyża. Cofnąłem się do książki Hugo Saurmy z 1870 r.

 
Rysunek krzyża jako figury zaszczytnej na rysunku Hugo Saurmy 1870 [3]. Drzewo jeszcze w formie rysunku.
Zalepka z XIX/XX w., na której krzyż ma
kształt litery X, a drzewo ma kształt symboliczny

Saurma przyjął zgodnie z zasadami heraldyki, że krzyż św. Andrzeja powinien występować na tarczy herbowej jako figura zaszczytna, tj. ma sięgać do brzegów tarczy (rys. wyżej z lewej). Zwany jest on krzyżem skośnym, dziesiętnym, mającym kształt litery X, będącej jednocześnie pierwszą literą greckiego słowa Xristos. Kształtem przypomina drzewo męki, na którym święty Andrzej poniósł śmierć. Jest często stosowany w heraladyce i weksykologii.

Blazonowanie wg H. Saurmy "Herbem miasta Medzibor jest wyrwane z korzeniami zielone drzewo (zazwyczaj świerk), pokryte dużym, czerwonym krzyżem świętego Andrzeja na srebrnym polu" Z analizy XVIII wiecznych pieczęci stwierdził, że krzyż był bardzo szeroki.

Herb Międzyborza na widokówce datowanej w 1938 r.
Herb w kolorze. Słabo pokazane są korzenie. Poprawię jak znajdę w klipartach podobne korzenie, jak te z lewej

Najwięcej informacji o herbie Międzyborza wniosła widokówka datowana na 1938 r., na której w górnym prawym rogu znajdował się niewielki wymiarowo, czarno-biały herb spełniający wymagania heraldyczne (pokazany wyżej z lewej). Być może ten herb powstał w latach 1933-1936, gdy trwała w Niemczech akcja zatwierdzania herbów powiatów i gmin (wtedy powstał herb powiatu oleśnickiego). Herby te opracowywali heraldycy niemieccy i były zatwierdzane przez heraldyków z archiwum wrocławskiego. Widać w nim krzyż w postaci figury zaszczytnej i wyrwane z korzeniami drzewo - zapewne iglaste. To dało mi ostateczne podstawy wykonania herbu pokazanego wyżej z prawej.

Moje blazonowanie - "W polu srebrnym czerwony krzyż św. Andrzeja, pod nim w polu tarczy zielone drzewo iglaste wyrwane z korzeniami" (godłami są - krzyż i drzewo). Jeśli na terenie gminy Międzybórz występują np. największe ilości świerków - to zamiast "drzewo iglaste" można wpisać "zielony świerk wyrwany z korzeniami". Wtedy też z klipartów można wybrać postać zielonego świerku. Ewentualnie zlecić artyście wykonania symbolicznego rysunku takiego drzewa.

Flaga Międzyborza

Z herbem wiążę się flaga. Z kolorów herbu wynikają kolory przyjęte na fladze. Czyli flaga powinna mieć kolor czerwono-zielono-biały (kolory dwóch godeł i tarczy). Należy sprawdzić w przeglądarce, czy jakieś miasto i gmina nie ma analogicznych kolorów flagi. Niestety, nie wszystkie gminy umieściły swoje flagi w Internecie. Po jakimś czasie mogą umieścić i potem protestować. Będzie bezpieczniej na tych 3-ch kolorach umieścić herb miasta. Aby herb miasta był dobrze widoczny można zmniejszyć szerokość płatów - czerwonego i białego, a na szerszym - zielonym umieścić herb miasta. Można też na fladze zielono-białej (dwóch płatach) umieścić czerwony krzyż św. Andrzeja. Nie będzie on już o kształcie figury zaszczytnej, ale jest używany na różnych flagach zagranicznych. Można szukać innych powiązań kolorów.

Literatura

  1. Hupp O., Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer. Bd. 1, Königreich Preussen. H. 2, Enthalten die Wappen und Siegel der Staedte, Flecken und Doerfer der preussischen Provinzen: Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a. M. 1898
  2. Nienałtowski M., Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego 1495-1647, Oleśnica 2013
  3. Wappenbuch der Schlesischen Städte und Städtel, współtwórca: Hugo Saurma-Jeltsch, Berlin 1870
  4. Znamierowski A., Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008

Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI