Panorama Oleśnicka nr 78 z 2003 r

Historia spod tej ziemi.
Mieliśmy na Ratajach archeologiczne znalezisko

Ostatnio znowu nasiliły się w Oleśnicy różne prace ziemne. Dzięki temu możemy zajrzeć pod wierzchnią warstwę ziemi.
A tam czekają na nas ślady naszych przodków...

Przy ulicy Malinowskiego na Ratajach wykonywano kanalizację. W wykopie, 80 centrymetrów pod wierzchnią warstwą ziemi, znaleziono kilkaset fragmentów naczyń glinianych, porcelanowych i innych przedmiotów z XIX wieku. - Najwięcej emocji - opowiadał Panoramie archeolog Edward Drużyłowski - wzbudził kamionkowy pucharek o wysokości 11,6 cm i średnicy brzegu 7,4 cm. Był zachowany w całości. Na brązowym pucharku znajdowała się polewa barwy żółto-zielonej, stanowiąca swoisty drogowskaz, jak trzymać naczynie i gdzie przyłożyć usta do picia. Inne ciekawostki w tym znalezisku to dwa porcelanowe popiersia laleczek służących do dziecięcej zabawy, niestety bez główek. Było też sporo fragmentów filiżanek, talerzy, salaterek i innych naczyń porcelanowych ze znakami wytwórni śląskich używanymi w latach 1835-1886. Na tej podstawie można określić czasowe pochodzenie znalezionych przedmiotów. Na denkach filiżanek były na przykład znaki: KPM - czyli Krister Porzelan Manufaktur z Wałbrzycha, CT - Carl Tielsch z także Wałbrzycha, AR - August Rappsilber z Jaworzyny Śląskiej.

fot. Krzysztof Dziedzic

Także na Ratajach znaleziono najdawniejsze ślady pobytu człowieka - z okresu średniowiecza. Rataje to dawna wieś służebna oraczy. Na terenie sąsiadującym z folwarkiem znaleziono m.in. drewniane koryto w bardzo dobrym stanie zachowania i konstrukcje drewniane związane z funkcjonowaniem folwarku.

Prace archeologiczne towarzyszą także robotom ziemnym w innych niż Rataje częściach Oleśnicy. Na ulicy Sinapiusa Edward Drużyłowski znalazł ruchome zabytki z wczesnego średniowiecza. Wydobyto też tajemniczy przedmiot z ołowiu i żelaza, przypominający ciężarek albo zawór w wodociągu. Na szczególną uwagę zasługują fragmenty przedmiotów z napisami w języku niemieckim i angielskim z XIX i początku XX wieku. Jest wśród nich porcelanowa pokrywka od opakowania po kremie.

Na ulicy Matejki, na podwórku Szkoły Muzycznej, odkryto fundamenty budynku z cegły palcówki o formacie gotyckim. Można przypuścić, że dom stał na fundamentach pochodzących z późnego średniowiecza. Są też ślady wcześniejszej zabudowy szachulcowej w postaci polepy. W tym miejscu stała w latach 30. XX wieku kamienica, a w niej sklep z farbami i krawiec.

Edward Drużyłowski ma stały nadzór archeologiczny w Oleśnicy. Prowadzi badania na zlecenie Urzędu Miejskiego, za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znalezione w Oleśnicy przedmioty dokładnie opisuje i przekazuje konserwatorowi. Ten zaś oddaje je muzeum. Tyle że... wrocławskiemu. Z oleśnickich znalezisk uzbierałaby się już spora ekspozycja. Ale jak na razie nie byłoby jej w naszym mieście gdzie umieścić na sstałe...
Krzysztof Dziedzic


Od autora • Lokacja miastaOlesnica piastowskaOlesnica PodiebradówOlesnica Wirtembergów
Olesnica za Welfów
Olesnica po 1885 r.Zamek olesnicki Kosciól zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Olesnicy Herby ksiestwDrukarnie NumizmatyKsiazece krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Olesnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasluzeni dla OlesnicyArtysci olesniccy Autorzy Rysowali Olesnice
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemia? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa olesnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowosci
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....

NOWOSCI