Historia budowy kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Fatimskiej w Oleśnicy
29.03.2020 r.

Ksiądz infułat Władysław Ozimek będąc proboszczem parafii św Jana Apostoła w Oleśnicy dbał o zabytkowe kościoły św. Jana i Świętej Trójcy oraz o ich wyposażenie. Podlegało ono ciągłej renowacji i rekonstrukcji. Poczuwając się do roli "kustosza" muzeum, którym były nieformalnie oba kościoły - szeroko promował ich historię poprzez wydawnictwa, począwszy od 2004 r. Całość tych działań streściłem na tej stronie. Obecnie ks. W. Ozimek, już jako emeryt, wydał za własne środki kolejną książkę poświęconą historii budowy kościoła pw. NMPF. Obejmuje ona okres lat 2002-2019. Jest to pierwsza książka w historii Oleśnicy, która bardzo dokładnie opisuje głównie budowę kościoła oraz wymienia osoby, firmy i instytucje biorące w tym udział. Jest ona bogato ilustrowana, liczy 467 zdjęć wybranych z ok. 13 000 (!!!), pokazujących fazy budowy kościoła, różnych zdarzeń i uroczystości. W podpisach pod zdjęciami podano w książce dodatkowe informacje, także techniczno-budowlane. Niżej krótki opis historii budowy, oparty na tekście książki.

Przez lata 1945-1990 w Oleśnicy istniała jedna parafia, która obejmowała prawie 38.500 mieszkańców. W roku 1990 - po wybudowaniu kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia - nastąpił jej podział. Powstały dwie oddzielne parafie. W roku 1997 ks. proboszcz Władysław Ozimek zaczął poszukiwać terenu do budowy nowego kościoła na terenie parafii św. Jana Apostoła. Jego zainteresowania skoncentrowały się na dzielnicy wokół ulicy Ludwikowskiej i na osiedlach Bystre i Lucień. W końcu znalazła się odpowiednia działka należąca do zasobu komunalnego.


Na tej działce planowano wybudowanie kościoła i domu parafialnego

2002

27 września 2002 r. Rada Miasta Oleśnicy - w odpowiedzi na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty - zdecydowała w drodze uchwały o sprzedaży działek nr 14/9 - 1523 m2, 14/4 - 360 m2, 14/6 - 2556 m2 przy ul. Ludwikowskiej 13. Cena sprzedaży wyniosła 7104,60 zł. Pod uchwałą widnieje podpis przewodniczącej Rady Miasta Zdzisławy Jakimiec.

2005

23 marca 2005 r. sporządzono akt notarialny sprzedaży komunalnych działek parafii. O godzinie 14.30 w biurze notarialnym notariusz Małgorzaty Sobkowiak przy ul. Mickiewicza 5 w Oleśnicy akt podpisano. Miasto reprezentował burmistrz Jan Bronś, a parafię - ks. proboszcz Władysław Ozimek. Koszty przepisu wyniosły 317,20 zł. 24 marca 2005 r. w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy działkę wpisano do księgi wieczystej nr 36249 jako własność parafii. W połowie kwietnia 2005 r. przystąpiono do grodzenia działki siatką na podmurówce. Wykonała to firma Grzegorza Wzorka z Oleśnicy. W następnym miesiącu przystąpiono do uporządkowania terenu, który był bardzo zanieczyszczony. 12 maja 2005 r. działka była gotowa do poświęcenia.

We wrześniu 2004 r. podjęto pierwsze rozmowy o planie kościoła z Grzegorzem Ratajskim z Katowic. W lutym 2005 r. nastąpiły oględziny placu, a w maju zrodziła się pierwsza koncepcja planu kościoła i domu parafialnego.


Koncepcja planu kościoła

13 maja 2005 r. o godz. 17 nastąpiło poświęcenie działki, która w zamyśle miała być siedzibą nowej parafii. Poświęcenia dokonał ks. bp Edward Janiak - biskup pomocniczy nowej parafii. Obecni byli kapłani: ks. proboszcz Władysław Ozimek - parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ks. proboszcz Jan Suchecki - parafia Matki Bożej Miłosierdzia. Władze samorządowe reprezentowali: starosta powiatowy Zbigniew Potyrała, wiceburmistrz Oleśnicy Janusz Marszałek, wójt gminy Oleśnica Andrzej Proszkowski. Obecni byli też: Krystyna Superson - inspektor nadzoru inwestorskiego, Janusz Superson - kierownik budowy, Grzegorz Wzorek - wykonawca, Marek Myjkowski - przedstawiciel Rady Parafialnej. W poświęceniu uczestniczyło około 450 mieszkańców. Na uroczystość złożyły się: powitanie przez księdza proboszcza, przemówienie księdza biskupa, poświęcenie placu, krzyża i kaplicy z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Zdecydowano o przyjęciu tytułu kościoła: "Matki Bożej Fatimskiej" - jako wotum wdzięczności na 100-lecie Objawień Fatimskich (13 maja 2017 r.) i w podziękowaniu za pontyfikat Jana Pawła II (w tym dniu papież Benedykt XVI ogłosił, że w Rzymie rozpoczyna proces beatyfikacyjny sługi Bożego Jana Pawła II).

Od września 2005 r. na prośbę ks. proboszcza inż. G. Ratajski z Tych rozpoczął przygotowanie planów budowy kościoła. Najpierw powstał plan koncepcyjny, później budowlany.

2006

8 grudnia 2006 r. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy wydało pozwolenie na budowę kościoła. Zaczęły się przygotowania do jej rozpoczęcia.

2007

12 lutego 2007 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Trzeba było wybrać ziemię na powierzchni całej planowanej budowli, gdyż grunt był niestabilny. W to samo miejsce należało przygotować podkład z piasku i cementu, po czym go utwardzić. Prace przy wykopach trwały do 15 lipca 2007 r. Wykonano stosowne prace przy podłożu, stosując kamień, piasek, siatkę plastikową, cement. Na tym podłożu wykonano ławy pod fundamenty. Do końca roku 2007 miały być wykonane fundamenty.


Podkład pod przyszłe fundamenty kościoła - 310 m2

2008

12 kwietnia 2008 r. zaczęły się prace zbrojarskie przy fundamentach. Od 7 sierpnia powoli i etapami trwały prace zbrojeniowe - były skomplikowane i drogie. Beton przygotowała firma w Oleśnicy.


Zakończenie montażu zbrojenia


Zakończenie betonowania

30 sierpnia prace przy fundamentach kościoła zostały zakończone. Wykonano izolacje pionowe (styropian - zewnętrzne) oraz izolację lepikiem.

2009

Na budowie kościoła nastąpiło zasypanie fundamentów piaskiem. Piasek ofiarował M. Myjkowski z Dąbrowy. Na tym prace w roku 2009 zostały zakończone, gdyż na taki ich zakres starczyło pieniędzy.

2010

Prace przy budowie kościoła w 2010 roku zaczęły się późno, ponieważ była długa i mroźna zima. W lutym mgr inż. Janusz Superson znalazł firmę z Kluczborka do wykonania formy do odlewu filarów w przyszłej świątyni. Podpisano umowę na wykonanie formy metalowej za cenę 52.000 zł. Miała być wykonana do 15 maja. Niestety, czas wykonania przedłużył się i ostatecznie formę przywieziono 12 lipca.


Formy do odlewu filarów

Zaczęto przygotowywać szalunek zbrojenia na filar. Forma ważyła prawie 4 tony i była wykorzystana na wszystkie 8 filarów. 28 lipca zalano betonem pierwszy filar. 15 sierpnia 2010 r. odbyła się pierwsza Msza Święta na posadzce kościoła z okazji rozpoczęcia Festynu Rodzinnego nowej parafii. Mszę św. odprawił ks. Jan Kudlik - proboszcz. Po niej odbył się festyn na pobliskim placu.

W sierpniu i wrześniu trwały prace budowlane przy kościele. Wylane zostały filary kościoła, w wyniku czego cztery są już gotowe. "Jest pogoda. Może uda się wykonać prace zaplanowane na ten rok" - zapisał w kronice ks. Władysław Ozimek. Na koniec 2010 roku wykonano wszystkie filary kościoła w liczbie ośmiu sztuk.Osiem filarów na których oparto konstrukcję kościoła

2011

W kwietniu zakupiono drewno - stemple w ilości 260 sztuk w Nadleśnictwie Oleśnica. Przy korowaniu stempli pracowali parafianie przez trzy tygodnie - ok. 15 osób po 4 godziny dziennie.


Rusztowania ustawiła firma Piotra Wojtaszka z Wieruszowa.

2012

W roku 2012 firma Gomuszek wykonała prace przy rusztowaniu na kościele (w górnej części) i przygotowanie pod metalowe belki. 1 lipca nastąpiła zmiana kierownika budowy. Nowym został Leszek Nawrot z Oleśnicy.

2013

Prace w 2013 roku zaczęły się dopiero w kwietniu, po długiej zimie. Na kościele firma Wzórbud wykonała drugi wieniec (pierścień), na którym będą opierać się krokwie (u góry), oraz wieżę (16 filarów). W sierpniu wieża, filary i końcowy pierścień łączący je były gotowe. W sierpniu rozpoczęto też budowę murów z zastosowaniem klinkierówki. We wrześniu nastąpiło rozebranie drewnianego rusztowania na kościele.


Pojawił się piękny widok konstrukcji betonowo-metalowej, która waży aż 78 ton!

6 października o godz. 12 nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego w prezbiterium budowanego kościoła. Ksiądz arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski dokonał poświęcenia, a wmurowania dokonali ksiądz W. Ozimek i proboszcz nowej parafii ks. Jan Kudlik.

Historyczny moment wmurowania aktu erekcyjnego przez ks. W. Ozimka i ks. proboszcza J. Kudlika

2014

Prace w 2014 roku rozpoczęły się w maju. Funkcję kierownika budowy przejął ponownie mgr inż. Janusz Superson. Rosły mury kościoła od chóru w górę. Powstawał wieniec spinający wejście główne, podcienia wokół kościoła oraz stopnie ołtarza głównego. Przywieziono stalową kopułę na budynek.

2015

W marcu nastąpił montaż stalowej kopuły na kościele, wcześniej została pokryta miedzianymi blachami. Firma Hofses z Oleśnicy wykonała krzyż na kopule. 12 czerwca o godz. 10.12 nastąpiło podniesienie kopuły na kościół. Podnośnik udostępniła firma z Ostrzeszowa. Montaż kopuły i krzyża trwał ok. 3 godziny.


Kopuła i krzyż już zwieńczają kościół


"Pięć minut po zejściu z kopuły robotników na krzyżu usiadł biały gołąb...
To był mistyczny moment, odebrany przez obserwujące to osoby jako Znak".

2016

W kwietniu firma Grzegorza Wzorka rozpoczęła murowanie ścian nad zakrystią - przygotowanie przed nałożeniem dachu. Zakupiono podnośnik. Od maja do sierpnia trwał montaż dachu - przybito krokwie, pokryto dach papą i gontem, zamontowano rynny. Wykonawcą była firma Euro-dach z Ostrzeszowa.


Początek montażu pokrycia dachowego

2017

Od stycznia trwają prace wewnątrz kościoła. Do końca lutego wykonano ocieplenie dachu z wełny i folii. Od marca do czerwca robiona jest podbitka jako wykończenie stropu od wewnątrz. Wykonano szalunek z desek, a na to przybito specjalne płyty ognioodporne. W kwietniu firma Euro-dach Dionizego Rzepeckiego z Ostrzeszowa zakończyła prace na zewnątrz latarni. Od marca następuje szlifowanie latarni od zewnątrz i malowanie oraz tynkowanie prezbiterium przez Grzegorza Pochopnia.

Elektrycy firmy J. Surmy z Oleśnicy założyli oświetlenie wewnątrz kościoła. 15 maja firma Wzórbud rozpoczęła prace przy elewacji zewnętrznej kościoła (zakrystia). Ocieplenie dachu od wewnątrz, montowanie zewnętrznych łat i krokwi było dziełem firmy z Ostrzeszowa.

Panowie Tomasz Junik, Michał Kazimirów, Ireneusz Bazan, Edward Szostak w okresie od października do grudnia pomalowali wnętrza - filary, podbitki, ściany chóru. W tym samym czasie I. Bazan i E. Szostak rozpoczęli fugowanie ścian wewnątrz.


W prezbiterium zamontowano witraż "Cud słońca z Fatimy" wykonany przez firmę witrażową Dariusza Komolki

2018

W styczniu Ireneusz Bazan i Edward Szostak wykonali ocieplenie posadzki styropianem. Ogrzewanie w kościele i zakrystii zamontowała firma Chatex Romana Michalca z Oleśnicy. Mariusz Surma kontynuował zakładanie oświetlenia. W styczniu Chatex rozpoczęła doprowadzenie gazu i wody do kościoła, kończąc pracę w lutym. Dekarz Dariusz Sikora z Nowego Targu wykonywał w lutym prace przy dachu kościoła, daszki nad wejściem i nad zakrystią. Stawiał rusztowania wokół budowli i zdejmował gonty. W kwietniu p. Sikora rozpoczął krycie dachu papą. Wewnątrz kościoła I. Bazan tynkował zakrystię, malował klatki schodowe, robił opierzenie schodów. Firma p. Dariusza Sikory zakładała drewnianą balustradę. Wykonała też prowizoryczne drzwi wejściowe. Krystian Lipiec wykonywał betonowe podwyższenie prezbiterium. W lipcu p. Sikora montował drzwi boczne do kościoła i zakrystii. W sierpniu gotowe były: posadzka z płytek w zakrystii, przedsionek zakrystii, oświetlenie pod balkonami i toaleta.

Od sierpnia do września trwały prace przy opierzeniu dachu kościoła: założeniu miedzianych rynien, pokryciu miedzią daszku nad wejściem do kościoła, pokryciu papą dolnych daszków i montaż plastikowych rur spustowych. W ciągu sierpnia i września I. Bazan kładł płytki na chórze. We wrześniu i październiku Marek Myjkowski kładł chodniki przed kościołem i do furtki metalowej wykonanej przez Daniela Hofsesa z Rataj. Od października do listopada wykonywane były posadzki i schody na chór.

We wrześniu nastąpiło zawieszenie figury Pana Jezusa w prezbiterium. Rzeźbę wykonał oleśnicki artysta Zbigniew Podurgiel. 7 listopada w godzinach od 10 do 12 nastąpił montaż krzyża i figury Jezusa w prezbiterium. Wykonawcami byli: Tomasz Junik, Jerzy Misiak i Ireneusz Bazan.


Ks. Władysław Ozimek i autor rzeźby Chrystusa - Zbigniew Podurgiel oglądają końcowy etap prac
w prezbiterium

Rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego Z. Podurgiela umieszczono na krzyżu
"O godzinie 11.34 - po umocowaniu krzyża i figury - na twarz Pana Jezusa przybitego do krzyża z prawego rogu prezbiterium przebija się promień światła. Na zewnątrz nie świeci słońce, w prezbiterium nie ma okien ani światła elektrycznego... Skąd wziął się ów promień?... Kolejny Znak towarzyszy naszemu Dziełu".

11 grudnia o godz. 11.30 odbyła się Msza Święta, w trakcie której ks. Władysław Ozimek i ks. Jan Kudlik poświęcili dwa krzyże - na kopule kościoła i w prezbiterium.

2019

11 lutego firma KMK z Gierałcic rozpoczęła prace przy założeniu posadzki w prezbiterium. Marmur w ilości 60 m2 dostarczył Zdzisław Kwiatkowski. Zakończenie prac nastąpiło 19 lutego. 18 marca Ireneusz Bazan rozpoczął układanie posadzki na schodach prowadzących na chór. Od 3 do 10 marca chodnik przy Kościele i porządkowanie terenu wykonywał M. Myjkowski. W lipcu skończyło się układanie płytek w kościele i na chórze. 12 sierpnia rozpoczęto prace przy założeniu posadzki w kościele. Firma KMK Gierałcice skończyła prace 11 października. Posadzkę z granitu indyjskiego wykonano według planu inż. Ratajskiego. "Wygląda ładnie" - zapisał ks. W. Ozimek w kronice.

11 października wykonano kilka innych prac. W. Domagała, z pomocą J. Cichosza, zamontował drzwiczki w przedsionkach kościoła. Firma Pawła Wesołowskiego z Oleśnicy uszczelniła drzwi do zakrystii i wykonała komodę na szaty liturgiczne. Firma D. Sikory wykonała natomiast dolne zabezpieczenie papy na dachu i przybiła nowe łaty, by zwiększyć zabezpieczenie przed wiatrem. Wiele nazwisk wykonawców podano w podpisach pod zdjęciami.


Wnętrze kościoła w trakcie Świąt Bożego Narodzenia


Kościół po wybudowaniu i uporządkowania terenu.
Na ścianę kościoła wmurowano tabliczki z nazwiskami darczyńców

W okresie od maja do sierpnia na zlecenie Urzędu Miasta Oleśnicy zagospodarowany został teren placu Fatimskiego, który stanowi mienie komunalne.


Książka jest pięknie wydana, z twardymi okładkami, liczy 160 stron.

Tekst i redakcja: Krzysztof Dziedzic, Janusz Superson, ks. Władysław Ozimek, ks. Jan Kudlik

Opracowanie graficzne i skład: Jerzy Maciński

Zdjęcia: Janusz Superson, Krzysztof Dziedzic, Janusz Godyń, Andrzej Szachnowski, Krzysztof Wiesner, Jerzy Maciński i Ryszard Kałużny

Druk: URDRUK - Paweł Urbanowicz, Oleśnica ul. Stolarska 5e


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI