Marek Nienałtowski
Odcinki muru obronnego w Oleśnicy z fundamentem filarowo - łękowym

Cztery - pięć odcinków muru pomiędzy Bramą wrocławską a zamkiem posiada dziwny, jak się początkowo wydawało, sposób ułożenia cegieł - widoczny na poniższym zdjęciu.

Można było sądzić, że pod warstwą ziemi, w murze - znajdował się otwór zapewniający ujście rzeczki lub jakiegoś ścieku. Ale tak mogłoby być, gdyby był to jeden odcinek muru. Dlaczego tak układano cegły w kolejnych 4 odcinakach muru pomiędzy przyporami (szkarpami)?

Stało się to dopiero jasne po wyjaśnieniu, udzielonego mi przez Edwarda Drużyłowskiego - archeologa prowadzącego Pracownię Archeologiczno - Konserwatorską we Wrocławiu i często wykonującego różnorodne prace archeologiczne w Oleśnicy. Zdaniem E. Drużyłowskiego jest to typowy fundament filarowo-łękowy. Używany był w celu zmniejszenia m.in. głębokości fundamentów, szczególnie na terenach bagiennych, które w tym miejscu właśnie występowały.

Wykonywano wówczas głębokie mocne fundamenty tylko w dwóch punktach (pod podporami) a pomiędzy nimi można było wykonać łęk ceglany łatwiej przenoszący obciążenia od ciężaru muru. W całości była to prawdopodobnie konstrukcja muru utworzona z 4 łęków, oparta na 5 filarach. Dalej z jednofilarowym odstępem (w kierunku Bramy wrocławskiej) znajduje się kolejny fundament (a może jakiś mały otwór do odprowadzenia ścieków - trudno określić, gdyż jest prawie w całości przykryty ziemią i jest inaczej wykonany). Pokazano go poniżej.

Giną cegły

Na dwóch - trzech przyporach muru w tym rejonie - w górnej ich części - cegły mają już skruszoną zaprawę murarską i łatwo dają się oddzielić od muru.

Część z nich zniknęła, część leży pod przyporami. Może przyczyną ich odpadania są wpływy atmosferyczne, a może czynią to amatorzy starych cegieł, a może dzieci roznoszą je dla zabawy? Szkoda żeby poginęły, gdyż niektóre z nich mogą być oryginalne. Teraz jeszcze łatwo naprawić ubytki - w późniejszym okresie może być potrzebny bardziej kosztowny remont.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI