Album "Pozdrowienia z Oleśnicy"

Od dawna wśród mieszkańców naszego miasta krążyły opinie o bogatych zbiorach widokówek oleśnickiego kolekcjonera Krzysztofa Dziedzica.

Oczekiwano, że wcześniej czy później ich właściciel umieści je w muzeum, salonie wystawienniczym lub wyda w postaci albumu. Oczekiwali na to oleśniczanie i nie kryję tego - ja sam. Bowiem widokówki stanowią jeden z ważniejszych elementów poznania współczesnej historii miasta. Z mojego doświadczenia wiem, że prawie każda nowa widokówka z przełomu XIX/XX wnosi nową informację historyczną. A zbiór K. Dziedzica, jako najstarszy i najobszerniejszy, mógł tę wiedzę znacznie pogłębić.

I stało się. Znalazł się sponsor i pojawił się album Pozdrowienia z Oleśnicy, zawierający 231 widokówek (jak napisano, to tylko połowa widokówek ze zbioru kolekcjonera).

Policzyłem, że jest w nim 80 nowych pełnocennych widokówek, w stosunku do tych, przedstawionych tutaj w odsłonie "Widokówki" lub użytych tylko do ilustracji tekstu. Wśród nich, część była w ostatnim roku pokazana na portalach aukcyjnych i wykorzystana już do opisu historii miasta. Czyli można ocenić, że czytelnik tej strony znajdzie w albumie 25-40 % całkowicie nowych dla siebie widokówek. I jest to wystarczający powód do zakupu tego album. Szczegónie, że jest on dwujęzyczny i może być wspaniałym podarunkiem dla znajomych w Niemczech.

Przeglądając go należy pamiętać, że każda widokówka ma swój numer i szerszy jej opis znajduje się w Spisie Ilustracji, począwszy od 209 strony.

Czytelnikom mojej strony chciałbym pokazać tylko 4 przykładowe widokówki z tego albumu. Każda z nich przedstawia nową wiedzę o Oleśnicy, a pozostałe są równie cenne.

Na powyższej widokówce dotyczącej Spalic - na pierwszym obrazku widać budynki stojące naprzeciw "Czerwonych Koszar". Nie były one pokazane dotychczas na żadnej widokówce. Na drugim obrazku napisano, że jest to pałacyk Następcy Tronu. Nie spotkałem się z taką informacją. Na czwartym obrazku pokazano pomnik poległych ze wsi Spalice. Jest to pierwszy widok tego pomnika. Stał on naprzeciw pomnika pokazanego na 3. obrazku. Jak wynika z daty wysłania widokówki (1912 r.) - pomnik był poświęcony żołnierzom poległym w wojnie z 1866 lub (i) 1871 r.

Powyższa widokówka dotyczy strzelnicy Batalionu Jegrów nr 6., na Gęsiej Górce. Zazwyczaj pokazywano na widokówkach tory strzeleckie. Na niej widzimy miejsce wypoczynku żołnierzy przed (po) strzelaniu. Od dawna szukałem informacji o intencji powstania pokazanego pomnika. Teraz z opisu wiadomo kogo i czego dotyczy. Okazuje się, że ta jednostka walczyła także w Afryce w 1906 r.

Pomnik Dragonów. Ze słabych widokówek na Allegro można było sądzić, że biała plama na pomniku, to ślad po tablicy intencyjnej. Okazuje się, że w tym miejscu znajduje się jakaś płaskorzeźba. Może znajdzie się kiedyś jeszcze dokładniejsze ujęcie i poznamy temat płaskorzeźby.

Na tej widokówce pokazano kolor munduru żołnierza z Bataliono Jegrów nr 6. Dotychczas pokazywano żołnierzy na cz-b zdjęciach i trudno było ocenić kolor munduru.

Z powyższych przykładów wynika, że w albumie zawierającym widokówki ze zbioru K. Dziedzica znajduje się wiele nowych informacji, istotnych dla historii Oleśnicy. W przypadku przygotowania nowego wydania książkowego tego samego zbioru, dodałbym dwa wyjaśnienia do podpisów (opisów) dwóch widokówek "zamkowych". Przedyskutowania wymagałoby tłumaczenie kilku nazw na j. polski. W tak dużym albumie nie uniknie się też literówek.