Marek Nienałtowski
Otwarcie Parku Wirtembergów w Pokoju
10.05.2024 r.

Dlaczego książę wirtembersko-oleśnicki Karol Chrystian Erdmann zaczął budować miejscowość Carlsruhe/Pokój?

Po zajęciu Śląska, król pruski Fryderyk II Wielki - wydał 26 listopada 1741 r. zarządzenie o utworzeniu powiatów i podporządkowaniu ich starostom. Dawna struktura podziału Śląska na księstwa przestała istnieć - powstał powiat oleśnicki. Kolejna decyzja Fryderyka II ze stycznia 1744 r., zabrała książętom większość ich uprawnień i czyniła z nich prawie zwykłych właścicieli ziemskich. Wtedy już dobra lenne, a nawet te stanowiące własność prywatną księcia były zarządzane przez specjalną Kamerę książęcą. Dlatego książę wirtembersko-oleśnicki Karol Chrystian Erdmann, który objął po 1744 r. ziemię dawnego księstwa oleśnickiego bał się, że król pruski może mu odebrać prawa do lenna. Jego matka była właścicielką borów stobrawskich i tam książę przyjeżdżał na polowania. W 1750 r. wybudował pałacyk myśliwski, który wkrótce spalił się i został odbudowany za dwa lata. Jego budowniczy G. I. Schirmeister zaczął rozbudowywać Pokój. Prawdopodobnie Pokój miał być siedzibą ks. Erdmanna, na przypadek, gdyby jego plany objęcia lennego księstwa oleśnickiego nie spełniły się.

W latach 1756-1763 trwała wojna siedmioletnia, w którą książę był mocno zaangażowany. Za zasługi dla Prus książę Erdmann w 1764 r. zachował prawo do lenna, tytuł książęcy, prawo bicia monet oraz inne przywileje. Nastał wtedy okres znaczącej rozbudowy Pokoju, tylko jako jego letniej siedziby. W Oleśnicy nie było możliwości rozbudowy ogrodów - dlatego Pokój stał się też ogrodem książęcem. Do niego książę przywoził swoich królewskich i innych gości. Oleśnica i Pokój stały się w latach 1750-1792 jakby jednym organizmem. Wybudowanie kościoła św. Zofii i krypty książęcej spowodowały wzrost znaczenia Pokoju.

Obecnie ogrody w Pokoju są odtwarzane i o tym prasa opolska szeroko pisze. Znacznie szerzej to widzi przewodniczący Stowarzyszenia Pokój OPP (do niedawna radny wojewódzki) Hubert Kołodziej, który także dużo zrobił dla ich odtworzenia. Pan Hubert widzi historycznie początki tych ogrodów w Oleśnicy. W zeszłym roku H. Kołodziej napisał do mnie: " Od kilku lat zerkam na oleśnickie strony, bo wiem skąd były inspiracje i działania dzięki którym powstało Carlsruhe/Pokój. Od 40 lat mieszkam i działam w tej gminie i regionie opolskim. Podobnie jak Pan, żyję jej problemami i historią. Brakuje mi też jakichkolwiek mocniejszych, współczesnych więzi między naszymi miejscowościami....." . Odpisałem, że trzeba czekać do wyborów. Wybory minęły - czy w Oleśnicy byłaby chęć nawiązania kontaktów?

Nieco o otwarciu parku. Napisałem o nim jako - Wirtemberskim - nie wiem jaką będzie miał nazwę.
Zdjęcia na podstawie
https://opowiecie.info/park-pokoju-zachwyca/ AUTOR LESZEK MYCZKA


Od lewej Marszałek Województwa Andrzej Buła, Barbara Zając - wójt gminy Pokój (która wszystkim kierowała)
i Hubert Kołodziej - przewodniczący Stowarzyszenia Pokój OPP

Kilka zdjęć z otwarcia parku. Pod niektórymi dodałem podpisy.


Pomnik Spiący Lew


Dwa Nowe Pawilony, w których będą prowadzone zajęcia poświęcone ekologii i przyrodzie


Pomnik Diany


Pomnik Wdzięczności na cześć księcia Eugena Erdmanna


Spacer po Parku


Park


Park - kolejny widok

Literatura:

  1. Mrozowicz W., Wiszewski P., Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław 2006
  2. Nienałtowski M., Wirtembergowie książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach, Oleśnica 2019
  3. Pokój. Monografia., Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Goslawskiej, Pokój 2015

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI