W Oleśnicy zaprojektowano pierwszy składany garaż na Volkswageny.

W czasopiśmie Ostdeutsche Bau - Zeitung nr 2 z 1939 r. dostępnym w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się artykuł autorstwa oleśniczanina Ericha Lukasa (mistrz budowlany zamieszkały przy Blücherstrasse 2 - wg spisu z 1935 r.), w którym przedstawił projekt składanego garażu na samochód osobowy KdF-Wagen.

Samochód FdK- Wagen z ówczesnej reklamy.

W 1938-1939 r. miał nastąpić w Niemczech znaczny rozwój motoryzacji za sprawą produkcji taniego Volkswagena. Wybudowane wcześniej budynki willowe nie posiadały garaży i dlatego samochody dla ludu stałyby "pod gołym niebem". Zaradzić temu postanowił Erich Lukas - zaprojektowany przez niego składany garaż miał zmieścić się w przydomowym ogródku i zastąpić murowany. Niżej pokazane rysunki pochodzą z wymienionej biblioteki cyfrowej i są własnością BUW.

Przed zamknięciem
Po zamknięciu

W artykule, zawierającym wiele ilustracji, podano wymiary i pokazano rozmieszczenie dwóch składanych garaży w przydomowym ogródku z uwzględnieniem możliwości manewrowania. Pokazany garaż został opatentowany.

Powyższy tekst jest tylko ciekawostką, a często z nich składa się historia.

http://www.kdf-wagen.de/kdfwagen/_p.php