Kilka zdań o rysunku fosy w okolicach łącznika zamek-kościół zamkowy

21.03.2010
Historia fosy i jej parametry (szerokość, a szczególnie głębokość i poziom wody) jest ważnym elementem historii zamku. Znajomość planów pokazanego niżej łącznika (faktycznie obudowanego mostu), mogła pozwolić na odczytanie głębokości umieszczenia fundamentu filarów i tym samym ocenić głębokość fosy. Niestety plany łącznika są niedostępne i dlatego ciągle pozostajemy w sferze domysłów. Także nie znamy zmian wysokości lustra wody w okolicach zamku na przestrzenie wieków - wiadomo tylko, że poziom musiał ulegać zmniejszeniu


Stan obecny.

Poniższa ilustracja pokazuje hipotetyczną sytuację z okresu, gdy fosa była zapełniona wodą.


Ilustracja pokazującego łącznik nad istniejącą kiedyś fosą.

Na niej szerokość lustra wody jest zbliżona do rzeczywistości. Natomiast poziom wody winien sięgać jeszcze niżej o około 4-6 m. W trakcie budowy zamku głębokość fosy mogła wynosić ok. 8-10 m, a poziom wody powinien wynosić ok. 3 m. Na początku XVII w., gdy budowano łącznik - użyteczność fosy z wodą stawała się problematyczna. M.in. dlatego, że poziom wody w fosie obniżył się (tereny podzamcza meliorowano i osuszano pod uprawy). Trudno określić jaka wówczas była głębokość fosy (mogła ulec zamuleniu i zaśmieceniu) i jak głęboko umieszczono fundamenty filarów łącznika. Na późniejszych rysunkach F. B. Wernera jeszcze pokazywano wodę w niektórych częściach fosy miejskiej (tam gdzie stał młyn wodny) i staw na podzamczu. Nie było już wody w miejscu pokazanym na powyższej ilustracji.