Może odtworzyć witrażyk herbowy?
21.09.2009 r.

W 1597 r. książę ziębicko-oleśnicki Karol II zamówił dla Kościoła zamkowego witrażyk z dużym herbem Oleśnicy z napisem "SENATUS POPULUSQ OLSNE 1597" (Senat i lud Oleśnicy). O jego powstaniu napisałem wcześniej.

Witrażyk z 1597 r.
Witrażyk z 2009 r.

Obok pokazałem zbieżny rysunek, który jest tylko ćwiczeniem w wykorzystaniu komputerowego programu graficznego. Może należałoby zlecić witrażnikowi wykonanie kopii historycznego witrażyka i umieszczenie go w Bazylice Mniejszej lub w Ratuszu? Może mógłby on stanowić nagrodę miasta?