Park Ludowy (Volksgarten)

W Oleśnicy do 1939 r. było kilka parków, niektóre stanowiły własność prywatną. Jednym z ogólnie dostępnych parków (ogrodów), w ramach starego miasta, był Park Ludowy, leżący przy murze obronnym w pobliżu ul. Rycerskiej. Byl to jeden ze starszych parków, bo był pokazywany na mapie z 1882 r. Posiadał wtedy na środku jakąś okrągłą budowlę, może fontannę, a poza parkiem zapewne tor do gry w kręgle (podobną długość i szerokość miał tor obok Hotelu Dworcowego).


Park ludowy na mapach z 1882-1911 r. Z jego prawej strony zapewne tor do gry w kręgle
i jakieś przejście w murze obronnym do ul. Rzemieślniczej

O "starości" parku świadczy nazwa restauracji znajdującej się obok, w domu przy ul. Rycerskiej 9. Bowiem nazwa restauracji brzmi Zum Volksgarten, czyli jej nazwa powstała w związku z istnieniem parku.


Restauracja "Zum Volksgarten" w budynku przy ul Rycerskiej 9

Budynek powyższy zapewne wybudowano po 1823 r. czyli park mógł istnieć już na przełomie wieków. Na mapach z 1928 i 1939 park nie jest pokazywany, ale to nic nie znaczy, gdyż inne mniejsze parki też nie są pokazywane. Nie jest również widoczny tor do gry w kręgle. Na mapie z 1939 widoczne już jest szerokie przejście w murze i droga przechodzącą przy granicy parku.

Nie wiadomo czy po 1945 r. były tam ślady parku (stare drzewa). Może dawni mieszkańcy domów w tym rejonie napiszą o ewentualnych jego śladach?