Tajemniczy obiekt lotniskowy - bunkier, a może zbiornik?

Obiekt ten spenetrował, wykonał zdjęcia i opisał Pan Łukasz Ciamciak. Wcześniej autor opisał bunkier

Droga z Oleśnicy do Bogusławic, po lewej widoczny zjazd na lotnisko.
Tajemnicza budowla na terenie lotniska, dobrze zamaskowana i umiejscowiona.
Widoczny właz wejściowy, zabudowa frontalna oraz szyb wentylacyjny.
Właz wejściowy, masywny w kształcie stożka.
Wejście do obiektu, mimo upływu czasu stalowe pręty są dobrze zachowane oraz, nadal sztywno umocowane.
Wejście do obiektu widoczne z wnętrza, odległość do powierzchni ma
ponad 3,5 m.
Pierwsza z bliźniaczych komór obiektu.
Widok od tyłu pierwszej komory, po lewej stronie widoczne kolumny w kształcie łuków oddzielające drugą komorę.
Druga bliźniacza komora, jednak lepiej zachowana, ponieważ nie była narażona na czynniki zewnętrzne z otwartego włazu wejściowego.
Fragment podstawy tylnej ściany i kolumny, widoczna dobra jakość wykonania oraz dokładność przy budowaniu.
Szyby wentylacyjne, po dwa w każdej komorze. Szyb o zmiennej geometrii.
Widok włazu od wewnątrz, po lewej stronie widoczny żeliwny element .
   
 
Zbliżenie w/w elementu, być może ktoś jest w stanie na podstawie
tych oznaczeń powiedzieć coś więcej o pochodzeniu tego elementu.
 

Komentarz autora zdjęć:

Tajemniczy obiekt znajduje się na terenie lotniska, ma dobre naturalne maskowanie, zabezpieczające przed rozpoznaniem naziemnym i lotniczym. Natomiast wejście do niego - od góry może być czynnikiem istotnym dla rozpoznania jego przeznaczenia. Jego konstrukcja jest bardzo masywna, łukowe kształty sklepienia zapewniają dużą odporność na oddziaływanie zewnętrzne. Jego wnętrze jest wykonane z dużą okładnością. Dwie komory przedzielone kolumnami w kształcie łuków są symetryczne. Wykonanie jest bardzo staranne i rzetelne.

Budowla ma powierzchnię 80 m2. W najwyższym miejscu sklepienie komór osiąga 2,60 m, ich szerokość to 4 m a długość to 10 m.. Geometria ścian jest wykonana z dokładnością co do 1 cm. Obiekt ten, od kiedy pamiętam, nie był używany i stał niezabezpieczony, nawet w przeszłości, kiedy istniała jednostka wojskowa, a lotnisko funkcjonowało.

Dyskusja o przeznaczeniu obiektu
Za sprawą Pana Pawła Szczegodzińskiego odbyła się na temat tego obiektu ciekawa dyskusja na forum "Odkrywca" - wynika z niej, że może to być zbiornik na paliwo lub wodę. Na razie przeważa w dyskusji opinia, że był zbiornik na wodę. Więcej o lokacji schronów i wszelkich innych obiektów na lotnisku