Odbudowa i rozbudowa Oleśnicy
Edward Niczypor 1960-1998

Previous
Home
Next

tyl Domu Strzelcow1998
Burzenie starej zabudowy na zapleczu widocznego byłego Domu Strzeleckiego (z prawej niewidoczna - była remiza strażacka).
Obecnie w tym miejscu znajduje się trawnik i parking. Zdjęcie z 1998 r.