Odbudowa i rozbudowa Oleśnicy
Edward Niczypor 1960-1998
Previous Home Next

czerwiec1986
Przed wojną zakład naprawy samochodów E. Eckerta, po wojnie spółdzielnia Omega (?).
Ul. Okrężna przy murze obronnym. Zakład rozebrany w ......