Odbudowa i rozbudowa Oleśnicy
Edward Niczypor 1960-1998
Home Next

BudowaFontannawrzesien86
Budowa fontanny na pl. Zwycięstwa. Wrzesień 1986 r.