NACHDEM Se. Konigl. Majestat in Preussen, unser Allergnadigster Herr, ein Feuer Societats Reglement vor das platte Land in Dero Souverainen Erbherzogthumern Nieder- und Ober-Schlesien [...] welchergestalt denen Abgebrandten, der erlidtene Schaden durch Beyhulffe des Creysses und darinnen eingetheilten Societaten ersetzet werden soll [...]. In dem Oels-Trebnischen Creysse [...]. Bresslau, 24 XI 1742. [Podp.] Konigl. Preussische Bresslauische Krieges- und Domainen-Cammer, Gr. Munchow [i 13 dalszych nazwisk]. Druk na 3 s. form. 30,5x20 cm. Informacja Krolewskiej Pruskiej Kamery Wojenno-Dominialnej będąca aneksem do wydanego w tym samym dniu krolewskiego rozporządzenia o Towarzystwie Ogniowym (Feuer-Societats-Reglement); powiat olesnicko-trzebnicki zostaje niniejszym podzielony na osiem powiatowych okregow Towarzystwa Ogniowego (podana przynaleznosc miejscowosci do poszczegolnych okregow).