Zamek Książęcy w Oleśnicy. Od czasów Piastów po współczesność. Wydana przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy. Książka liczy 309 s. i ponad 370 ilustracji, cena 50 zł

Wstęp / 5

Gród i zamek za panowania Piastów / 9

Gród / 9

Zamek książęcy / 10

Zachowane elementy komunikacji z okresu średniowiecza / 17

Przypory zamkowe / 19

Ubikacje w zamku / 20

Ogrzewanie domu mieszkalnego książąt / 23

Zabytki z okresu średniowiecznego / 23

Zamek za Jana z Podiebradów/ 26

Rządy książęcych braci Albrechta, Jerzego i Karola I / 26

Książę Jan z Podiebradów rozbudowuje zamek w duchu renesansu / 28

Przebudowa zamku / 28

Wzniesienie pałacu / 33

Posąg księcia i dekoracja heraldyczna przejazdu / 38

Dekoracja heraldyczna w wykuszu / 44

Wybudowanie budynku bramnego / 46

Zagadkowa kaponiera / 49

Rozbudowa wieży zamkowej / 52

Pomnik nagrobny / 56

Zamek za panowania księcia Karola II / 58

Wybudowanie skrzydła wschodniego / 59

Przedbramie pałacu, barbakan / 67

Rozbudowa obrony zamku / 73

Problem nawodnienia i pogłębienia fos zamkowych / 75

Budowa skrzydła południowego / 78

Krużganki / 87

Skrzydło północne / 93

Nowe rozwiązania komunikacyjne w pałacu / 94

Łącznik pałacu z kościołem / 98

Wieża romboidalna / 101

Skrzydło zachodnie / 103

Zamek, kościół i miasto jako elementy promocji księcia Karola II / 103

Zamek w walkach wojny trzydziestoletniej / 106

Zamek za czasów Wirtembergów / 109

Książę Sylwiusz Nimrod – prekursor oleśnickiej linii Wirtembergów / 109

Przebudowa zamku przez Chrystiana Ulryka / 114

Przebudowa skrzydła południowego w związku z nowym ożenkiem / 114

Książę przenosi swoją bibliotekę i zbiory osobliwości do Oleśnicy / 128

Ogrody w stylu francuskim i przebicie nowych bram / 130

Jan Sinapius / 132

Zmiany po śmierci księcia / 133

Zamek za czasów Karola Fryderyka / 134

Znacząca przebudowa zamku i podzamcza / 135

L. D. Hermann przekazuje swoje „skarby” do Gabinetu Osobliwości / 137

Przebudowy zamku za czasów księcia Erdmanna / 139

Zamek na rysunkach F.B. Wernera/ 141

Georg Ludwig Schirmeister – książęcy budowniczy / 144

Obniżenie rangi zamku oleśnickiego / 145

Supraporty Christiana Wilhelma Tischbeina / 146

Ogród w stylu angielskim / 148

Wieżyczki schodowe przy wieży zamkowej / 150

Pozostałości po kuchni zamkowej / 154

Złote gody pary książęcej / 155

Upadek znaczenia zamku pod władztwem książąt brunszwickich / 158

Zamek obejmuje książę Fryderyk August / 158

Zamek obejmuje Fryderyk Wilhelm i jego synowie / 169

Zamek Hohenzollernów / 176

Następca tronu Wilhelm obejmuje zamek / 176

Odnowa zamku i podzamcza / 177

Wieża zamkowa i przylegające skrzydła / 179

Pomieszczenie dozorcy zamku / 183

Sala Rycerska / 184

Powstanie kolejnego założenia parkowego wokół zamku w 1905 r. / 188

Wykonanie wieży schodowej z belwederem / 193

Zmiana lokalizacji wjazdu do zamku / 195

Pojawił się herb Wirtembergów / 197

Nowy herb nad bramą wjazdową / 197

Usunięcie „bałaganu” komunikacyjnego w narożniku skrzydła

południowo-zachodniego dziedzińca / 200

Wykonanie prac w Pałacu Wdów / 206

Wykonanie łącznika zamek–pałac / 207

Wyposażenie pałacu / 212

Zamek w latach 1906–1945 / 219

Lazaret w zamku oleśnickim / 219

Zamek odebrali, a potem oddali / 221

Nowy maszt flagowy / 222

Schron przeciwlotniczy / 224

Przybudówka przy łączniku pałac–kościół / 226

Zamek po 1945 roku / 231

Brak nowej koncepcji wykorzystania zamku / 231

Zaczyna się historia Muzeum Archeologicznego w Oleśnicy / 234

Rozbudowa muzeum w latach 1972–1980 / 243

Dalsze losy zamku / 254

Zamek dostaje dobrego użytkownika / 256

Remont skrzydła zachodniego, najbardziej zniszczonego / 257

Odtworzenie ganku zachodniego / 258

Zmiany na zamku dla potrzeb ZHP / 260

Wybudowanie kotłowni centralnego ogrzewania poza zamkiem / 263

Końcowe prace i firmy biorące udział w odnowie zamku / 265

Budowa kanałów osuszających i odkrycie przypór / 267

Wykonanie zegara / 270

Decyzja o likwidacji CSIZ ZHP i Muzeum Archeologicznego w Oleśnicy / 274

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Zamku / 275

Konserwacja i renowacja zabytków / 278

Czy zamek powinien stać się własnością miasta / 280

Literatura i źródła / 281

Załączniki / 286