Pamięci Tadeusza Vranica - artysty kowala

Pana Tadeusza Vrania (mój program nie zna literki "c kreskowane") poznałem w 2007 r. Wtedy w budynku Starostwa Oleśnickiego na parterze i na I piętrze istniały dwa metaloplastyczne czteropolowe herby. W nich chyba już po 1945 r. ukradziono wypełnienie jednego - dwóch pól i częściowo czwartego pola. Kiedy już miałem wiedzę jak wyglądały te herby - zgłosiłem to ówczesnemu staroście Panu Zbigniewowi Potyrale, który uznał, że czas doprowadzić je do właściwej postaci. Pracę tę zlecono właśnie T. Vranicowi. Pan Tadeusz zaprosił mnie do swojego warsztatu w Ligocie Małej, gdzie miałem możliwość przypatrzenia się jak wykonuje brakujące elementy.

Metaloplastyczne czteropolowe herby z brakiem wypełnienia niektórych pól.

Brakowało dwóch piastowskich orłów książąt oleśnickich, oleśnickiego orła świętego Jana i dwóch rogów jelenich z herbu Wirtembergów oleśnickich

Po wypełnieniu wszystkich pól pojawił się herb powiatu oleśnickiego zatwierdzony ok. 1936 r.


Na parterze i pierwszym piętrze pojawiły się w 2007 r. herby przedwojennego powiatu
oleśnickiego. Herb ten mógłby zastąpić obecny przypadkowy herb

Podejrzewam, że mało kto z obecnych pracowników starostwa pamięta, kto wykonał tę metaloplastykę. Może warto poniżej herbu przymocować małą tabliczkę z nazwiskiem autora metaloplastyki.

Niedługo potem Pan Tadeusz pokazał mi inną swoją pracę, która wskazuje na jego wysoki kunszt artystyczny. Szkoda, że dwie takie fontanny nie stanęły w rynku, byłyby jego ozdobą.


Fontanna autorstwa T. Vranica na podwórku przy
placu Książąt Śląskich

W Panoramie Oleśnickiej napisano, że jest też autorem trzech witaczy na granicach Oleśnicy - przy wjeździe od strony Piszkawy, Smardzowa i Spalic. Najczęściej jest znany z produkcji bram i ogrodzeń, które robił "dla chleba" Jednak często wracał do prac bardziej artystycznych. U kilku mieszkańców Oleśnicy można znaleźć piękne płaskorzeźby w miedzi (nazywał je pukankami). Niżej jedna z nich.


Widok na łącznik zamku z kościołem św. Jana. Z kolekcji Marka Górnickiego, który ma kilka innych prac artysty

Spotyka się też metalowe róże, krzesła, kandelabry, świeczniki, żyrandole, lampy itp. Przypomnę, że miał wcześniej pracownię w zamku - dla którego wykonał bramy i drzwi stalowe. Był również znany poza Oleśnicą. Na przykład wykonał prace dla Zielonogórskiego Muzeum Dawnych Tortur. Tam znajdują się jego repliki narzędzi tortur - jarzmo dla pijaka, gruszka i ściskacz do palców. Nie stronił od współpracy z innymi artystami oleśnickimi. Zbigniew Podurgiel wspomina, że T. Vranic wykonał dla jego rzeźb na placach zabaw kilka elementów, które zwiększały bezpieczeństwo dzieci. Proszę mieszkańców Oleśnicy (i nie tylko) o przysłanie skanów zdjęć prac Tadeusza Vranica, będących w ich posiadaniu i cieszących wzrok.

Zdjęcia artysty i więcej prac na FB https://pl-pl.facebook.com/photo/?fbid=260363397676139&set=ecnf.100011074412203


Tadeusz Vranic - Artysta metaloplastyk zmarł nagle 7 stycznia w wieku 68 lat. Rodzina i przyjaciele pożegnali go 11 stycznia. Spoczął na cmentarzu przy ulicy Wileńskiej.


Zbieżne:

https://www.olesnica.nienaltowski.net/Gdzie_zrobiono_zdjecie.htm