Renowacja obrazu "Złożenie do grobu" z ołtarza Bazyliki Mniejszej

Obraz podczas katastrofy kościoła w 1905 r. został uderzony spadającymi odłamkami i płótno uległo uszkodzeniu w wielu miejscach. Obraz ten po katatastrofie nie uległ renowacji i w tym stanie przetrwał do 1991 r., kiedy to W. Piechówka rozpoczął jego renowację, zakończoną w 1992r.

Obraz ze znacznymi uszkodzeniami płótna.
Obraz po oczyszczeniu i usunięciu uszkodzeń płótna
Ołtarz po odnowieniu.
Umieszczenie obrazu w ołtarzu

Twarz autora obrazu
Pęknięte płótno
Po renowacji (powiększ)