Marek Nienałtowski
Zamieszczam programy wyborcze Grzegorza i Piotra Michalaków

Czynię to dlatego, że pisałem o Bierutowie w dwóch moich książkach i odsłonach na tej stronie wwww. Stąd znam to miasto i cenię jego historię (bywało, że była ciekawsza niż Oleśnicy) i dlatego zależy mi na jego rozwoju. Gdy zabierałem się do pisania o Bierutowie i niektórych wsiach - zwracałem się do Grzegorza i Piotra Michalaków - dostawałem materiały, których nikt nie miał, bo obaj panowie od wielu lat je zbierali. Studiując je niekiedy natrafiałem na nieznane fakty, niekiedy historycy wspominali o czymś nowym - wtedy obaj panowie siadali do samochodów, do pisania pism i zdarzało się, że jakiś zabytek wrócił do Bierutowa, inny tylko w częściach, niedługo jeden wróci do pobliskiej wsi, trzeciego Niemcy nie chcą oddać, ale coraz częściej oddają - może i ten cenny dzwon oddadzą. Może uda się skompletować cenny ołtarz? Dlatego wspominam obu panów wiedząc, że jak będą mieć szersze kompetencje to - oprócz tego o czym piszą niżej (pracy u podstaw) - będą też pamiętali o zabytkach.

"Historia miasta jest jak korzenie drzewa,
które utrzymują i kształtują jego przyszłość.
Poznanie przeszłości pozwala nam lepiej zrozumieć
teraźniejszość i podejmować mądrzejsze decyzje
"

 

GRZEGORZ MICHALAK

PROGRAM WYBORCZY
KANDYDATA NA BURMISTRZA BIERUTOWA
GRZEGORZA MICHALAKA

Formalnie program zawiera 20 punktów. W praktyce powinno być ich jednak znacznie więcej, gdyż do zrobienia w naszej Gminie jest naprawdę wiele.
Codzienność również będzie na bieżąco stawiać przed nami kolejne zadania, wyzwania, ale i możliwości, których zaistnienia obecnie nie możemy przewidzieć.
Dlatego będę chciał, żeby każda nadarzająca się okazja, która będzie stwarzała możliwość poprawy bytu i funkcjonowania naszej Gminy została zauważona i wykorzystana.

PROGRAM WYBORCZY
1. Burmistrz to nie jest urzędnik, tylko strateg i gospodarz Miasta oraz Gminy
Dlatego jako burmistrz planuję być zawsze tam, gdzie interes Gminy będzie tego wymagał. Raz będzie to gabinet w urzędzie, innym razem boczna droga, a jeszcze innym urząd administracji różnego szczebla, gdzie będzie trzeba prowadzić negocjacje na rzecz interesów naszej Gminy.

2. Zastępca Burmistrza to istotna postać w administracji Gminy.
Mam zamiar powołać na to stanowisko kompetentną osobę spośród nas - mieszkańców naszej Gminy Bierutów, bo tylko ktoś taki będzie w stanie właściwie rozumieć nasze wspólne potrzeby !

3. Bierutów to dla mnie jednolity podmiot miasta i szesnastu wsi wraz z przysiółkami - tak chcę go traktować - jako całość pilnując wzajemnego interesu.

4. Przy traktowaniu Gminy jako całości mam zamiar dostrzegać również jednostkowe potrzeby społeczności zarówno miasta, jak i naszych wsi, dlatego będę zmierzał do zwiększenia budżetu obywatelskiego na tyle, żeby móc go rozdzielić na część miejską i dla wsi. Ważna będzie dla mnie także aktywizacja społeczna, w tym systemy grantowego wsparcia finansów dla podmiotów typu, koła gospodyń, kluby sportowe i im podobnych.

5. Estetyka naszego otoczenia oraz bieżąca o nią dbałość jest tym czynnikiem, który natychmiast będę chciał poprawić. Zgodnie z powiedzeniem "jak cię widzą, tak cię piszą", jeżeli chcemy pozyskiwać inwestorów, musimy pokazać, że sami o siebie i wygląd swojego otoczenia też potrafimy zadbać, żeby być poważnie traktowanym. Jest to też istotne w aspekcie uczynienia z naszej Gminy miejsca, gdzie młodzi ludzie chcieliby zamieszkać, a nie wyprowadzać się.

6. Dlatego priorytetem uczynię starania o pozyskanie inwestorów mogących stworzyć w naszej Gminie miejsca pracy i płacić tu podatki, do czego punktem wyjścia będzie musiało być przygotowanie gminnych terenów inwestycyjnych.

7. Uczynienie naszej Gminy miejscem atrakcyjnym do życia oraz inwestowania to także kwestia właściwej komunikacji. Będę chciał uruchomić starania zmierzające do budowy obwodnicy Bierutowa oraz podjęcie negocjacji w sprawie przedłużenia kursowania pociągów Kolei Dolnośląskich do Solnik i Bierutowa.

8. Planuję naprawy oraz rozbudowę dróg i chodników. Będąc Burmistrzem, pozyskałem pierwsze dla naszej Gminy fundusze unijne na przebudowę ulic Wodnej i Witosa. Wykorzystywanie zewnętrznych funduszy chcę kontynuować !

9. Ale nie chcę poprzestać tylko na ulicach i drogach gminnych. Zgodnie z zasadą "nic o nas, bez nas", mam zamiar zabiegać o właściwy stan dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez teren naszej Gminy.

10. Wyprawka dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Bierutów, jako powitanie w naszej lokalnej społeczności.

11. "Tydzień nad morzem" - program pomocowy dla najbardziej potrzebujących dzieci. Dotarcie do sponsorów i partnerów, którzy pomogą to zrealizować. Odnowienie relacji z miastem partnerskim Bernstadt i poszukanie kolejnych miast partnerskich może również stać się pomocnym w realizacji tych założeń.

12. Doposażanie służby zdrowia oraz dbanie o właściwe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych jest tym, co będzie dla mnie bardzo ważne. Chciałbym, żeby w każdej wsi został zainstalowany ogólnodostępny defibrylator.

13. Planuję przeprowadzić profesjonalne oczyszczanie i udrożnianie rur oraz całościowo kanalizacji deszczowej/burzowej na terenie miasta, jak również na miarę możliwości poprawę systemu melioracji na terenach wiejskich - w celu właściwego odpływu wód opadowych.

14. Edukacja, sport, kultura i utożsamianie się z lokalnymi wartościami, to ten czynnik, którego dobrym funkcjonowaniem będę chciał przekonać młode pokolenie, że Gmina Bierutów jest właściwym miejscem dla już dorosłego życia.

15. Na bazie dawnych ścieżek i dróg w rejonie koryta Starej Widawy/Młynówki począwszy od ulicy Kruszowickiej w Bierutowie, w ciągu alei lipowej z Bierutowa w kierunku Kijowic od ulicy Spacerowej będę chciał sukcesywnie tworzyć teren rekreacyjny, ścieżek spacerowych, nordic walking, rowerowych itp.

Temat ten był już przez mnie poruszony w filmie opublikowanym na YouTube 24.11.2023 pt.: "Bierutów - miasto z duszą i tradycją. Harmonia".

16. Utworzenie sekcji bieżącego utrzymywania właściwego stanu ulic w mieście i dróg gminnych, to jeden z tych pomysłów, którym chciałbym regularnie dbać o dobry stan infrastruktury ulicznej/drogowej oraz sprawnie reagować na powstałe uszkodzenia, usterki itp.

17. Zamek w Bierutowie . Pilnie przystąpię do doraźnej poprawy estetyki dziedzińca zamkowego, a docelowo opracowania projektu umożliwiającego kompleksowo zagospodarowanie całościowo otoczenia zamku, jako miejsca rekreacji, wypoczynku oraz punktu reprezentacyjnego pod kątem turystycznym.

18. Poprawa stanu kamienic - ozdoby naszego Miasta.

19. Dostrzeganie problemów tych, którzy potrzebują społecznego wsparcia.

20. Burmistrzem się bywa, a mieszkańcem jest, dlatego o sprawy Miasta i Gminy mam zamiar dbać oraz zabiegać tak, jak dba się o własny Dom, bo Bierutów to także i mój Dom.

Z bierutowskim pozdrowieniem: "Bierutów nasz Dom" KWW GRZEGORZA MICHALAKA BIERUTÓW NASZ DOM


 

Jako radny chciałbym podzielić swoją działalność na dwa obszary:

Kwestie dotyczącej całościowo Miasta i Gminy:

za główny problem naszej Gminy uznaję brak podmiotów gospodarczych, które zapewniłyby miejsca pracy dla mieszkańców Bierutowa, a także wpływy podatkowe do naszego budżetu. Wyludnianie naszego miasta postępuje (w latach 2015-2022 liczba mieszkańców Bierutowa spadła o prawie 10%! - z 4.902 do 4.493!), dlatego musimy uczynić nasze tereny atrakcyjnymi inwestycyjnie (przyłącza mediów, drogi dojazdowe itp.),

koniecznym jest zapewnienie dogodnych połączeń komunikacyjnych Bierutowa z sąsiednimi miastami oraz Wrocławiem. Jako Radny chcę silnie zabiegać o przedłużenie do Bierutowa kursowania pociągów Kolei Dolnośląskich. Wielu naszych mieszkańców pracuje poza Bierutowem - wygodny dojazd jest kluczową kwestią dla podjęcia decyzji o pozostaniu w Bierutowie,

chyba każdy zauważa, iż Bierutów współcześnie odbiega wyglądem od innych miast. Poprawa stanu ulic, wyglądu kamienic, terenów zielonych, bieżące utrzymanie czystości - to klucz do tego, aby Bierutów jako miasto nie zniechęcał do siebie, a tym samym do zamieszkania tutaj, lecz stał się miastem w którym chętnie wychodzi się na niedzielny spacer.

Kwestie dotyczące mojego okręgu wyborczego - będę zabiegać o:

Remont nawierzchni ul. Słowackiego
skorzystajmy na tym, iż jest to droga powiatowa i wykorzystujmy powiatowe fundusze na rzecz jej remontu(ów),

Chcę być radnym aktywnym, stanowczym i skutecznym, pełniącym rolę Państwa ambasadora wobec gminnych instytucji!

Piotr Michalak

KWW GRZEGORZA MICHALAKA BIERUTÓW NASZ DOM