Widokówki ze zdjęciami Zbigniewa Podurgiela

Jeszcze kilka lat temu ukazywały się widokówki ze zdjęciami i rysunkami Z. Podurgiela. Niżej pokazano widokówki ze zdjęciami, wydane w 2001 r. przez Agencję Reklamową Label. Noszą one nazwę Oleśnickie impresje. Z lewej opakowanie zbioru 12 widokówek. Niżej tylna strona widokówek z podanym nazwiskiem fotografika, nazwą firmy i datą wydania. Niżej mało widoczny zarys widoku Oleśnicy.
Pokaz widokówek