Wstęp

Koło Naukowe Rysowników Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

W lipcu 1987 r. odbył się w Oleśnicy dwutygodniowy plener rysunkowy studentów I roku Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w ramach praktyk wakacyjnych - obowiązkowych po I r. studiów.

Inicjatorem i organizatorem pleneru był mieszkaniec Oleśnicy, prezes Towarzystwa Przyjaciół miasta Oleśnicy inż. Stanisław Kokot - wielki miłośnik ziemi oleśnickiej i niestrudzony opiekun społeczny ich zabytków, szczególnie zamku oleśnickiego. Podczas trwania pleneru realizowany był program przez Niego zaproponowany - wykonano kilkaset rysunków na temat zamku i starego miasta.

Autorami grafik są byli studenci I roku: Anna Bać, Jacek Bal, Maciej Balasiński, Janusz Chojnacki, Maciej Chorążak, Jarosław Chroń, Rafał Dudzik, Teresa Frik, Marcin Grzelczak, Grażyna Hryncewicz, Eryk Jankowski, Jerzy Kasperowicz, Barbara Kiełczewska, Jolanta Komarek, Joanna Kryńska, Iwona Kuczewska, Janusz Kukieła, Artur Kwaśniewski, Marek Lamber, Paweł Licznerski, Paweł Mikołajczak, Roman Niżyński, Agnieszka Nowak, Adam Ortyl, Arkadiusz i Dariusz Sumisławscy, Paweł Szczepaniak, Marek Szurlej, Krzysztof Tomaszewicz i Maciej Wilkosz. Niestety, konieczność dostosowania wymiarów i jakości grafik do wymagań internetowych (szybkość otwierania) utrudnia odczytanie podpisu autora pod każdą z nich.

Opiekunami naukowymi byli pracownicy z Zakładu Rysunku Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej arch.arch.: Ryszard Natusiewicz, Jolanta Karek i Jacek Walczak.

Przedstawione prace studentów, oprócz Oleśnicy były eksponowane we Wrocławiu, w klubie Wydziału Architektury, na Politechnice Wrocławskiej "Na Antresoli" oraz w Muzeum Architektury.

Prezentowane grafiki pochodzą z książki autorstwa Marka Natusiewicza "Oleśnica. Zamek i Miasto w rysunkach Rysowników Architektury". Wyd. Urbanistyka. ISBN 83-86533-31-5. Wrocław 1995.

Dziękujemy Panom - Ryszardowi i Markowi Natusiewiczom za wyrażenie zgody na umieszczenie grafik na tej witrynie.