Monografia Namysłowa

Tytuł: Namysłów: z dziejów miasta i okolic

Autorzy: Mateusz Goliński, Elżbieta Kościk, Jan Kęsik

384 strony (w tym 16 wielobarwnych) + 3 wklejki. Namislavia, Namysłów 2006. cena 45 zł

Spis Treści

Mateusz Goliński

OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO 1740 ROKU

PRADZIEJE I STAROŻYTNOŚĆ

Pierwsi mieszkańcy ... 9

Osadnictwo ludów kultury łużyckiej ... 11

Osadnictwo germańskie ... 16

ŚREDNIOWIECZE

Podstawy wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego ... 19

Legendy i archeologia ... 22

Ku początkom Namysłowa ... 25

Najstarszy Namysłów ... 27

Centrum weichbildu ... 29

Okręg księstwa głogowskiego ... 30

Lokacja miasta a dokumenty ... 32

Franciszkanie i Żydzi ... 40

Ojcowie miasta ... 42

Namysłowskie terytorium osadnicze ... 46

Krzyżackie i biskupie osadnictwo na kresach ... 56

Klucz skoroszowski i założenie Rychtala ... 61

Osadnictwo rycerskie ... 65

Nowe oblicze ziemi namysłowskiej ... 72

Zagadki Miejsca ... 76

"Księstwo namysłowskie" ... 80

Pierwsze władze ziemskie ... 83

Piastowskie interesy rodzinne ... 84

Włączenie do ziem korony czeskiej ... 88

W państwie Luksemburgów, czy wrocławian? ... 91

Opolska wróżda ... 94

Starostwo ... 98

Miasto w roli właściciela ziemskiego i przedsiębiorcy ... 100

Ufortyfikowanie Namysłowa ... 102

Dekanat namysłowski ... 105

Okręg z punktu widzenia administracji ... 108

SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZA

Walka o bezpieczeństwo publiczne ... 114

Wojny husyckie ... 117

Mennica miejska ... 121

Wobec wojen o sukcesję czeską ... 122

Przeciwko Jerzemu z Podiebradów ... 123

Poddanie królowi Węgier ... 125

Urbarz piwny ... 127

Konflikty miasta ze szlachtą ... 128

Przełom intelektualny ... 131

CZASY NOWOŻYTNE

Rządy stanowe ... 132

Pochód reformacji ... 135

Katolicyzm potrydencki? ... 139

Sprawa narodowościowa ... 140

Lenno zamkowe ... 142

Wielka własność ziemska ... 143

Monarcha opiekunem, czy zbieraczem podatków? ... 144

Wielki kataklizm: wojna trzydziestoletnia ... 145

W monarchii absolutnej ... 151

Redukcja kościołów ... 152

Przewaga katolicka i siła polskości ... 160

Twierdza Namysłów ... 164

Mila miejska ... 165

Walka o kasę miejską ... 166

Znów twierdza ... 168

Elżbieta Kościk

POD PANOWANIEM NIEMIECKIM

LATA 1740-1806

Wojny śląskie (1740-1763) ... 171

Ludność i jej zajęcia ... 176

Sprawy wyznaniowe ... 178

Szkolnictwo i opieka zdrowotna ... 182

Namysłowskie sensacje ... 184

Klęski elementarne ... 185

LATA 1806-1870

Życie polityczne ... 186

Ludność ... 194

Życie gospodarcze ... 197

Wygląd miasta, inwestycje miejskie i kościelne ... 202

Szkolnictwo, kościół i kultura ... 207

Klęski żywiołowe ... 212

LATA 1870-1918

Wydarzenia polityczne ... 214

Sprawy gospodarcze ... 220

Komunikacja ... 224

Ludność ... 226

Szkolnictwo, kultura, kościół ... 229

Wygląd miasta ... 237

LATA 1918-1945

Życie polityczne ... 240

Sprawy gospodarcze ... 251

Komunikacja ... 257

Ludność ... 258

Szkolnictwo ... 261

Kultura ... 262

Kościół ... 264

Wygląd miasta i miejskie inwestycje ... 265

Osobliwości, klęski elementarne ... 268

Jan Kęsik

ZIEMIA NAMYSŁOWSKA PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

Ostatnie akordy wojny ... 271

Zniszczenia wojenne ... 273

Administracja polska ... 279

Sojusznik - okupant ... 289

Odbudowa ... 293

Transfer ludności ... 306

Nowi mieszkańcy ... 313

Życie polityczne ... 321

Stalinizacja ... 332

Od małej stabilizacji do papierowej potęgi ... 335

Bibliografia ... 344

Spis ilustracji ... 350

Spis map, tabel i wykresów ... 353

Skorowidz nazw miejscowości ... 354

Aneks nr 1 - Wykaz nazw miejscowości ziemi namysłowskiej ... 358

Aneks nr 2 - Niemiecko-polski wykaz nazw ulic i placów Namysłowa ... 363

Posłowie ... 366

Na podstawie http://www.namislavia.republika.pl/