Widokówki z Międzyborza
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
Widokówki pochodzą z prywatnych zbiorów Edmunda Bachlińskiego
Druk: Drukarnia WIK Ligota Wielka

Untitled-1 Untitled-3 Untitled-4
Untitled-5 Untitled-6 Untitled-7
Untitled-8 Untitled-9 Untitled-9.1

Do początku