Medalowa zagadka w tle historii Twardogóry

17 maja 1672 r. Sylwiusz Fryderyk - 21-letni książę oleśnicki żeni się z 15-letnią Eleonorą Charlottą córką księcia Georga II z Mompelgard. Z okazji ślubu Sylwiusz Fryderyk zleca wykonanie przynajmniej 2. medali temu poświęconych. Niżej pokazano jeden z nich. Na rewersie monety z popiersiem księżnej umieszczony jest napis otokowy, którego treść dotycząca Twardogóry wzbudza historyczną wątpliwość.

 


Srebrny medal z 1672 roku. 46 mm, 49.75 g. Medalier Johann Neidhardt.
W otoku umieszczono tytulaturę księcia i księżnej, z tego dużą część sprowadzono do postaci inicjałów.
Awers: SYLV. FRID. D. G. DUX. WURTT. T. IN SIL. OLSN. COM. MONT. DYN. IN. H. ST. & MED
(
Sylwiusz Fryderyk z Bożej łaski książę Wirtembergii, Tec, na Śląsku Oleśnicy. hrabia Mömpelgrad.
Pan Heideheim, Sternberk i Międzyborza).

Pod poniższym powiększeniem rewersu pokazano niemiecki tekst [1] i moje tłumaczenie.

Rewers: ELEON. CHARL. D. G. DUC. WURT. T. & CHAST. I. SIL. OLSN. COM. M. & COLL. D. I. H. ST. F. & M.
(Eleonora Charlotta z Bożej łaski księżna Wirtembergii, Teck i Chatillon, na Śląsku Oleśnicy, hrabina Mömpelgard i Colligny,
Pani Heidenheim, Sternberk, Twardogóry i Międzyborza
).

Widoczny napis: COM(itissa) • M(ontisbelligardensis) • & COLL(ignia) • D(ynasty) • I(n) • H(eidenheim) • ST(ernberk • F(estenberg) • & M(edzibor)

Zaskoczenie budzi końcowy tekst tytulatury, różniący się od tytulatury jej męża. Napisano bowiem, że jest Panią (D) Heidenheim (H), Sternberk (ST), Festenberg (F) i Medzibor (M). O własności Heidenheim piszą chyba wszyscy Wirtembergowie. O własności Sternberku i Międzyborza mogą pisać tylko oleśniccy Wirtembergowie, bo te dwa miasta (okręgi) dostali w spadku po Podiebradach. Natomiast jest niezrozumiałe ujęcie w tytulaturze Festenbergu (Twardogóry).

Wiadomo bowiem z historii Twardogóry, że księżna Eleonora Charlotta kupiła miasto (i okoliczne wioski) za swoje pieniądze (dlatego mogła pisać o sobie jako Pani Twardogóry) dopiero w 1676 r., czyli 4 lata później. Twardogóra w 1672 r. była własnością Z. Krockwitza. Czy to może znaczyć, że:

Może mamy do czynienia z dodatkowym wybiciem medalu w 1677 r, na 5-lecie ślubu?

Literatura

  1. Klein U., Raff A., Die Münzen und Medaillen der Württembergischen Nebenlinien Mömpelgard, Neuenstadt, Oels und Weiltingen, Stuttgart 2013
  2. Czy uda się rozpoznać trumnę księżnej Eleonory Charlotty Pani na Twardogórze?