Konserwacja empory północnej

Pokazano trzy fazy konserwacji

Stan przed konsewacją
Stan w trakcie konserwacji
Stan po konserwacji