Oleśnica 30. 01. 2009 r.
Radny Miejski
Wiesław Piechówka

DO BURMISTTRZA MIASTA OLEŚNICY

Interpeluję do Pana Burmistrza w utworzenia na stronach internetowych Urzędu Miasta Oleśnicy jednej strony poświęconej tylko informacjom kulturalno -sportowym. Mam na myśli informacje przede wszystkim dotyczące imprez, jakie planowane są przez prężne instytucje oleśnickiej kultury jak: MOKiS; PiMBP; kluby sportowe itp. Brak miejsca, w którym mogły by zostać zamieszczone wszystkie informacje dotyczące życia kulturalno-sportowego Oleśnicy w dużym stopniu umożliwiłoby zainteresowanym osobom, nie tylko z pośród mieszkańców naszego miasta wzięcia udziału w tych imprezach.

z poważaniem - radny miejski

Wiesław Piechówka