Widokówki z Bierutowa i Oleśnicy (1964 r.) ze zdjęciami
Stefana Arczyńskiego

Stefan Arczyński urodził się w 1916 r. Miał życiorys podobny innym Polakom, urodzonym i mieszkającym na terenie Niemiec. Zetknął się z fotografią w 1934 roku, gdy podjął naukę w zakładzie fotograficznym, zdobywając niezbędną praktykę. W 1938 r. zostal wcielony do Hufców Pracy (Arbeitsdienst), a potem zostal zmobilizowany do Luftwaffe, gdzie dalej miał styczność z fotografią, zajmując się obróbką zdjęć lotniczych (W 1940 r. jego ojciec Wiktor Arczyński, członek Zwiazku Polaków w Niemczech, zostal stracony za swoją antyfaszystowską działalność). Służył we Francji, Polsce i Ukrainie. Tam także fotografował. Z ciężką raną przeżył walki w Stalingradzie. W 1945 r. trafił do niewoli radzieckiej, z której w 1946 r. został zwolniony. Wraca do Polski, osiedla się na Dolnym Śląsku, uzyskując polskie obywatelstwo. W 1950 r. zamieszkuje we Wrocławiu i prędko daje się poznać jako wytrawny fotografik. Fotografuje także miasta Dolnego Śląska, w tym Oleśnicę i jej mieszkańców. Jedna z najdbardziej znanych fotografii z udziałem dzieci została wykonana w 1955 r. w Oleśnicy i dlatego trafiła na okładkę Katalogu wydanego w 2004 roku i wydrukowanego w Oleśnicy.


Dzieci na fotografiach Stefana Arczyńskiego.
Łagiewski Maciej. Wyd: Muzeum Miejskie Wroclawia. 2004


Stefan Arczyński podczas otwarcia wystawy we Wrocławiu poświęconej dzieciom.
1 czerwca 2004, fot. Adam Lesisz

Poniżej pokazano kilka fotografii z Bierutowa i Oleśnicy wykonane przez S. Arczyńskiego. Album i widokówki są własnością Danuty Obrębskiej-Kubik i miały być użyte w planowanej wystawie w Galerii PiMBP przy pl. Zwycięstwa. Widokówki wydane przez Biuro Wydawnicze "Ruch".

Klikn±ć na kolejn± widokówkę - pojawi się powiększenie.

           

23.03. 2009 r. dodano 17 widokówek S. Arczyńskiego ze zbiorów Pawła Szczegodzińskiego


 

.