Zagadka płyt nagrobnych z południowego muru Bazyliki Mniejszej w Oleśnicy

Przed katastrofą budowlaną kościoła zamkowego (ob. Bazyliki Mniejszej) na południowej jej ścianie było więcej płyt nagrobnych (epitafiów), niż obecnie. Wynika to z analizy wycinka widokówki sprzed 1905 r.

Na widokówce sprzed katastrofy budowlanej widać z prawej i lewej strony jakieś białe plamy, mogące wskazywać na płyty nagrobne (oznaczone strzałką ze znakiem zapytania). W części środkowej zdjęcia widać (oznaczone jako 1 i 2), najprawdopodobniej płyty nagrobne. Ta oznaczona cyfrą jeden, znajduje się na ścianie kościoła. Oznaczona cyfrą 2 - na przyporze. Fot. ze zbioru M. Czarnasiaka

Na lewej płycie, częściowo przesłoniętej przez słup, widać zapewne dwie postacie. Płyta z prawej, ma prawidłowy geometryczny kształt, sugerujący wytwór pracy ludzkiej, a nie jakieś przypadkowe ukształtowanie cegieł.
   

Na widokówce wykonanej bezpośrednio po katastrofie widać dobrze tylko jedną płytę.
Fot. ze zbioru J.K.


Widokówka z okresu po 1908-1910 r. (datowana w 1918 r.).
Na ścianie i przyporach nie widać żadnej płyty, jedynie na kruchcie widoczny jest
ślad zegara słonecznego Fot. ze zbioru A.F.


Widokówka z okresu późniejszego (datowana w 1918 r.). Widać już zegar słoneczny, a z prawej płytę epitafijną,
dalej istniejącą ( Fragstein-Niemsdorff i von Taubadel). Obok niej powinna znajdować się inna płyta epitafijna
(10 letniego dziecka J. Viebinga) - może jest przysłonięta ścianą kruchty. Wspólne obecne ich rozmieszczenie

Wnioski

  1. Nie wiadomo jakie płyty nagrobne (epitafijne) znajdowały się na południowej ścianie kościoła z lewej strony kruchty i co się z nimi stalo po katastrofie budowlanej.
  2. Zapewne dwie płyty umieszczone z prawej strony krypty istniały, przed katastrofą, na swoich obecnych miejscach, ale nie jest znana data ponownego ich zawieszenia po remoncie kościoła.
  3. Dwie płyty z kościoła zamkowego zostały zakopane obok zamku. Nie wiadomo w którym miejscu. Może ktoś z czytelników pamięta miejsce ich przypadkowego wykopania i ponownego zakopania w czerwcu 1971 r.

Zbieżne:

Spis płyt nagrobnych i epitafiów istniejących w kościołach Oleśnicy

Odnalezione treści płyt nagrobnych i epitafiów

Zakopane tablice i płyty nagrobne