Malowidła emporowe. Konserwacja i nowe projekty

Przed katastrofą kościoła zamkowego (Obecnie Bazyliki Mniejszej), na emporze południowej znajdowało się kilkanaście malowideł przedstawiających zapewne sceny z Biblii. Niestety, nie mamy dokładniejszego zdjęcia tych malowideł. Pozostałą powierzchnię parapetu empor zajmowały: loża książęca i loża dworska. Po katastrofie z roku 1905 i zniszczeniu lóż książęcych i dworskich - wykonano z nich jedną lożę.. W trakcie odbudowy kościoła - miejsce po poprzednio istniejących malowidłach i uzyskane po zniszczonych starych lożach, wypełniono płyciznami, zamalowanymi kompozycją kwiatowo-akantową. Przykład malowideł pokazano poniżej.


kwiatowo-akantowe malowidła na płyciznach, znajdujących sie w parapetach empory południowej po 1908 r.

Tak wyglądała empora południowa przed późniejszymi zmianami mającymi na celu powrót do "podiebradowskiego" wystroju kościoła.


Ogólny wygląd empory południowej po 1908 r.

Konserwator zabytków W. Piechówka przedstawił proboszczowi propozycję przeniesienia XVI/XVII wiecznych malowideł patriarchów i apostołów znajdujących się na parapetach północnej części empory północnej. Po uzyskaniu zgody - rozpoczęto ich przenoszenie. W to miejsce na parapety empory północnej wstawiono zastępcze malowidła z empory południowej. Po 1990 r. ze względu na zły stan malowideł rozpoczęto ich konserwację. Poniżej pokazano wybrane malowidła przed i po konserwacji.

Konserwacja malowideł przedstawiających apostołów Starego Testamentu:

Stan przed konserwacją
Stan po konserwacji

Konserwacja malowideł przedstawiających Chrystusa i dziewięciu apostołów:

Stan przed konserwacją
Stan po konserwacji

Nowe malowidła przedstawiające czterech apostołów:
Zostały one namalowane na miejscu malowideł w postaci wzoru marmurkowego.

Projekt i szkice czterech apostołów z wzornika
Końcowy efekt - cztery nowe malowidła i z prawej dwie płyciny "marmurkowe" do dalszego wykorzystania .

Malowidła emblematyczne na emporze zachodniej:

Na niej znajduje się sześć malowideł. Cała empora wraz z malowidłami była poddana konserwacji. Ostatnie malowidło z prawej, przedstawia widok Kościoła zamkowego, prawdopodobnie z XIX w.

Stan jednego z malowideł przed konserwacją
Stan po konserwacji