Kolejny folder promocyjny UM Oleśnicy
z błędami historycznymi

14.06.10
O błędach w wydawnictwach miejskich pisałem w okresie ostatnich 12 miesięcy już czterokrotnie. Zmuszony jestem napisać o tym kolejny raz, gdyż władze miasta nic nie robią, aby przeciwdziałać niskiej jakości opracowań wydawanych przez miasto.

Ukazał się piękny folder promocyjny w trzech językach, z ciekawymi zdjęciami oraz tekstem zachęcającym do osiedlenia się i zainwestowania. Również w tekście umieszczono 3 daty (można było je pominąć), z których dwie nie odpowiadają opisanym zdarzeniom (1189 i 1321 r.). Prawidłowe daty są umieszczone w najnowszej monografii Oleśnicy z 2006 roku. Po co miasto ją wydało? Czy tak trudno do niej sięgnąć? Aby ułatwić pracę autorom tekstów umieściłem na swojej stronie ściągawki historyczne, oparte na źródłach. Naturalnie nie można z nich korzystać, gdyż moje nazwisko nie może paść w wydawnictwach oleśnickich.

Nie dowiemy się, kto jest autorem tekstu, chociaż podano autorów fotografii (jednym z nich jest Ryszard Kałużny, a nie, jak napisano, Ryszard Kałuża).

Przy okazji nadmienię, że na temat błędów w promocji Oleśnicy dwukrotnie składał interpelacje Radny Miejski Wiesław Piechówka - interpelacja nr 11 i 14. Jak widać z ostatniej mojej pisaniny, w tej dziedzinie prawie nic się nie zmieniło.

16.06.2010 r.
P.S. Jeden z czytelników (nazwisko do mojej wiadomości) prosi o wyjaśnienie jakie błędy związane są z dwoma wymienionymi wyżej datami. Wyjaśniam:
1189 - data dotyczy Oleśniczki, a nie Oleśnicy.
1321 - to nie jest data powstania księstwa oleśnickiego.
Czytelnik pyta, dlaczego teksty historyczne piszą osoby, które nie znają historii miasta. Odpowiadam - też się zastanawiam.