Zmiany w kruchcie południowej Kościoła zamkowego w 1905-1918 r.

Przed katastrofą budowlaną w 1905 r. wejście na empory (balkony) odbywało się z wąskiej klatki schodowej powstałej ok. 1596 r., jako przybudówka do kruchty południowej. Pokazano ją niżej.

Widok na kruchtę południową w 1905 r. Strzałką pokazano klatkę schodową. Spod tynku kruchty nie widać zegara słonecznego
Widok z boku na kruchtę w 1905 roku. Strzałką pokazano klatkę schodową - widoczne małe okienko ją oświetlające.

Aby wejść na empory, należało wejść do kruchty, skierować się w lewo i poprzez drzwi wejściowe wejść na schody prowadzące na ku górze i zatem wejść na emporę. Pokazano to na poniższym wycinku widokówki.

Na powyższym rysunku pokazano sytuację po katastrofie budowlanej, w której m.in. została zniszczona klatka schodowa. Strzałką prawą pokazano drzwi prowadzące z kruchty do klatki schodowej. Strzałką lewą - drzwi z klatki schodowej na emporę. Schody uległy zniszczeniu.

Widok z 1910 r. Wybudowano szerszą i wyższą klatkę schodową z dwoma oknami. Wewnątrz schody są szersze i mniej strome. Widoczny zarys zegara słonecznego
Widok z 1918 r. - zrekonstruowany zegar słoneczny. Jeszcze nie znamy jego historii. W latach 90. restaurował zegar W. Piechówka.

Kiedy w 1908 -1910 r. wykonano kruchtę zachodnią, która stała się wkrótce głównym wejściem do kościoła - wybudowano w pierwszej kaplicy północnej schody na empory, które przejęły część ruchu z kruchty zachodniej.