Dwie jednostki w "Białych koszarach" używają różnych herbów Oleśnicy

10.11.2010 r.

Po powrocie jednostek wojskowych do Oleśnicy - pierwsza nich - 10 RTW (Rejonowe Warsztaty Techniczne), zechciała mieć logo związane z miastem stacjonowania. Uzyskała na to zgodę UM, jednak nie mogąc znaleźć herbu dużego rozmiaru na witynie UM - skopiowała herb z mojej strony. Dodano do tego herbu dwie "błyskawice" i nazwę jednostki. Tak powstało logo, znak jednostki, który jest szeroko propagowany w różnorodnych ciekawych materiałach promocyjnych. Herb pokazany na tym logo był w fazie dopracowania graficznego, ale zawierał wszystkie elementy zgodne heraldycznie z najstarszym rysunkiem herbu. Czyli był (i jest) bezbłędnym herbem miasta.


Na logo jednostki znajduje się jedyny w Oleśnicy
prawidłowy heraldycznie herb miasta

Rysunek dumnego orła z podniesiona głową, całkowicie białego, stojącego na białej wstędze - pochodzi z herbu miasta używanego przed 1945 r. i potem po wojnie do 1989 r. Najbardziej znany jest z okładki pierwszej monografii Oleśnicy z 1981 r. Ten heraldyczny(!) rysunek herbu był po raz pierwszy użyty w 1860 r. i w odmianach pokazany na witrażu w nieistniejącym Gimnazjum przy. ul. Mickiewicza.


Herb z okładki monografii Oleśnicy z 1981 r.

Po wojnie "herb z dumnym orłem" był szeroko używany w promocji miasta, fabryk, instytucji, klubów sportowych itp. do 1989 r. Także był umieszczony na witaczach stojących przy drogach wiodących do miasta. Wybrane przykłady pokazano niżej.

Herb z widokówki sprzed 1945 r.
herby na materiałach promocyjnych firm i organizacji przed 1989 r.

Po 1989 r. z niewiadomych powodów zmieniono piękny heraldyczny rysunek orła św. Jana na kuro, gołębio - podobny z powyrywanymi, skręconymi piórami, gdyż został przerysowany przez kogoś, niemającego pojęcia o heraldyce i rysowaniu herbów. Herb ten zatem znalazł się w ocenie Komisji Heraldycznej MSWiA, która zaleciła, aby przyjąć postać herbu z wydawnictwa Miasta polskie w Tysiącleciu. t. II. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1967 rok, tabela CXX (czyli ten wyżej pokazany rysunek herbu). Burmistrz nie uznał zalecenia Komisji Heraldycznej i dlatego mamy nieciekawy rysunek orła w herbie i błędny kolor wstęgi (powinien być biały!).

Niedawno 2 Kompania Regulacji Ruchu stacjonująca w "Białych koszarach" zaczęła zbierać pieniądze na sztandar.

Na projekcie sztandaru pojawił się herb Oleśnicy pokazany niżej. Jest on w mieście szeroko propagowany i używany, chociaż jego proporcje wymiarowe i zniekształcony przy tym kształt aureoli nad głową orła (stała się owalna, a nie okragła), są niezgodne z rysunkiem przedstawionym w załączniku do uchwały Rady Miasta z 2006 r.


Skąd ten herb został skopiowany? Na stronie UM trudno odnaleźć herb miasta zatwierdzony uchwałą z 2006 r. Jest on głęboko schowany. Niewykluczone, że dowódca jednostki dostał go z UM.

W rezultacie na sztandar trafi herb z wieloma błędami. Cóż można zrobić, aby nie ośmieszyć sztandaru.

Rysunek orła św. Jana, w postaci używanej przez UM w latach 80. XX w.,
narysowany przez nieznanego
artystę (!)

W razie konieczności służę dowódcy jednostki koleżeńską konsultacją.

O deformacji herbu Oleśnicy

Logo jednostki