Tablica poświęcona Karlowi von Holtei

Na budynku przy Georgenstrasse 13 (ul. Kościelna 13) widniała tablica pamiątkową poświęcona Karlowi von Holtei (1798-1880 - niemiecki poeta romantyczny, pisarz, aktor, reżyser teatralny - także polonofil). Pisarz często odwiedzal miasto. Na rok 1845 przypadł dluższy pobyt poety w tym właśnie domu i dlatego na jego fasadzie wmurowano tablicę.

Na poniższym zdjęciu pokazano widokówkę przedstawiającą dom przy ul. Georgenstrasse 13 z tablicą pamiątkową.

Mało wyraźny tekst i ogólny wygląd tablicy pokazano na poniższym zdjęciu (prawa tablica).

Tablica ta została ufundowana w 1908 r. z dobrowolnych składek mieszkanców Oleśnicy. Była ona wykonana z czarnego granitu, na którym złotymi literami wyryto:

Zum
Andenken
an der heimatlichen Sänger
Carl von Holtei,
welcher im Jahre 1845
hier wohnte.

Co w tłumaczeniu brzmi: "Dla upamiętnienia śpiewaka naszej ojczyzny, Carla von Holtei, który mieszkał tu w roku 1845". Poniżej napisu prawdopodobnie znajdował się rzeźbiony profil C. v. Holtei.

Tablica została najprawdopodobniej zniszczona po 1945 r. Dom w którym przebywał C v. Holtei nie uległ zniszczeniu i pozostał w dobrym stanie. Oczekuje na ponowne umieszczenie dwujęzycznej tablicy upamiętniającej tak znaczącą postać.

Powyższy tekst powstał przy udziale:

Opracował Marek Nienałtowski

Zobacz więcej o von Holtei
Tekst B. Maciejewskiej z Gazety Wyborczej z 19. marca 2010 r.

Od autora . Lokacja miasta . Oleśnica piastowska . Oleśnica Podiebradów . Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
. Oleśnica po 1885 r. . Zamek oleśnicki . Kościół zamkowy . Pomniki . Inne zabytk i
Fortyfikacje . Herb Oleśnicy . Herby księstw . Drukarnie . Numizmaty . Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
. Kary - pręgierz i szubienica . Wojsko w Oleśnicy . Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków . Biografie znanych osób . Zasłużeni dla Oleśnicy . Artyści oleśniccy
Autorzy . Rysowali Oleśnicę . Fotograficy . Wspomnienia osadników . Mapy
Co pod ziemią? . Landsmannschaft Oels . Wydawnictwa oleśnickie . Recenzje
Bibliografia . Linki . Podziękowania . Księga gości . Dopisz się do księgi . Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki . Fotografie miasta . Rysunki . Interpelacje radnych . Odeszli
Nowości
. Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim