Historia siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Twardowskiego w Oleśnicy

Uczniowie Liceum wiedzą, że w 1993 r. wprowadzili się do budynku zajmowanego od początku swojego istnienia przez 4. eskadron Regimentu Dragonów nr 8. Stąd stajnie, ujeżdżalnia (obecnie sala gimnastyczna Liceum), plac ćwiczeń (obecnie boiska), stołówka, budynki koszarowe, dowódczo-sztabowe oraz inne pomniejsze, których początkowe przenaczenie nie jest jeszcze znane.

Chcąc więcej wiedzieć o swojej siedzibie uczniowie znaleźli informacje o historii wojska w Oleśnicy i na tej podstawie wykonali wystawę składającą się z czterech plansz. Przedstawiają one historię koszar od 1902 do 1989 r. Wystawa mieści się w korytarzu na parterze i nosi nazwę NASZE MIEJSCE W HISTORII (pierwsza plansza dodatkowo w j. angielskim i niemieckim).


Wystawa na 4. planszach

Plansza obejmująca lata 1902-1905
Lata 1908-1935, księżna Cecylia jako szefowa (opiekunka) regimentu. Fragmenty planu miasta sprzed 1902, z 1927 i 1952 r.


W środku widok koszar sfotografowany z helikoptera, z naniesionymi odnośnikami
do poszczególnych budynków koszarowych z opisami ich przeznaczenia


Widokówki pokazujące podstawowe budowle koszarowe do roku 1945.
Opisano polską historię koszar w latach 1948-1989


Autorzy wystawy

Każdy, kto chciałby przeczytać teksty na planszach, musi udać się do siedziby II liceum. Na zdjęciach nie wyszły one zadowalająco.